Warunki pracy i BHP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki pracy i BHP - strona 1 Warunki pracy i BHP - strona 2 Warunki pracy i BHP - strona 3

Fragment notatki:


System czasu pracy to mówiąc w uproszczeniu zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Dzięki Kodeksowi pracy rozróżnić możemy podstawowy system czasu pracy oraz szczególne systemy czasu pracy. Obecnie wyróżnić możemy następujące systemy czasu pracy: Podstawowy Jest to system najczęściej stosowany. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Dla pracownika, którego czas pracy mieści się w powyższych ramach nie trzeba wprowadzać szczególnego systemu czasu pracy. Równoważny system czasu pracy występuje w trzech odmianach podstawowy (do 12 godzin na dobę), praca przy dozorze urządzeń i pogotowie pracy (do 16 godzin na dobę) praca przy pilnowaniu mienia, ochronie osób, zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach pracowniczych 8-godzinny dzień pracy jest naczelną zasadą systemu podstawowego - praca w wymiarze przekraczającym 8 godzin podlega rygorom związanym z godzinami nadliczbowymi. Dzięki równoważnemu czasowi pracy można w niektórych dniach czas pracy wydłużyć, w innych zaś skrócić. Ważne jest aby w okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczyła 8 godzin. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy od 1 miesiąca w szczególnych przypadkach do 3 miesięcy. Natomiast w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony nawet do 4 miesięcy. Pamiętać należy, iż wymiar pracy w jednym dniu pracy nie może przekroczyć 12 godzin. Równoważny system czasu pracy można wprowadzić jedynie wówczas gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Nie można go więc wprowadzać w sposób dowolny. Praca w ruchu ciągłym System pracy w ruchu ciągłym może być stosowany w przypadku prac, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane. O tym jakie prace nie mogą być wstrzyman e będą decydowały kryteria obiektywne (nie zaś uznanie pracodawcy). Praca w supermarkecie nie może być wykonywana w ruchu ciągłym, nawet jeżeli właściciel chciałby by był on otwarty 24 godziny na dobę. Praca w ruchu ciągłym może być stosowana ponadto w przypadku gdy nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności (np. przedsiębiorstwo kanalizacyjne). System pracy w ruchu ciągłym jest ściśle związany z pracą zmianową. Nie każda praca zmianowa uzasadnia jednak wprowadzenie systemu pracy w ruchu ciągłym - musi to być praca, która ze względu na technologię produkcji nie może być wstrzymana. Przerywany czas pracy Istotą przerywanego czasu pracy jest przerwa w trakcie jej wykonywania. Pracownik w trakcie jednego dnia pracuje kilka godzin, następnie ma kilka godzin przerwy, po których znów pracuje.

(…)

… połowy wynagrodzenia za czas przestoju (czyli generalnie połowa stawki zasadniczej).
Wprowadzenie przerywanego czasu pracy nie jest łatwe - należy tego bowiem dokonać w układzie zbiorowym pracy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy pracodawca jest rolnikiem i nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa. Taki pracodawca może system przerywany wprowadzić w umowie o pracę - w takim wypadku…
… inspektora pracy i prokuratora.
Postępowanie powypadkowe
Pracodawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, dokonać jego kwalifikacji prawnej oraz zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Okoliczności i przyczyny bada powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół sporządza z tych ustaleń dokument o nazwie protokół powypadkowy.
Humanizacja pracy…
… dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Działem powiązanym ściśle z bhp, jest ergonomia warunków pracy. Polega ona na zapewnieniu pracownikowi wygodnych i komfortowych warunków gwarantujących jednocześnie niezawodność jego pracy. Zajmuje się m.in. pomiarami wysiłku i wydolności fizycznej oraz szacowaniem stopnia obciążenia fizycznego i psychicznego pracownika różnymi…
… pracy. Pierwszy element, czyli higiena pracy, jest ściśle związany z profilaktyką chorób zawodowych. Głównym celem higieny pracy jest kontrolowanie stopnia szkodliwości warunków pracy i dążenie do jej minimalizacji we wszystkich możliwych przypadkach. Aby było to możliwe należy rozpoznać wszelkie szkodliwe czynniki, określić stopień ich natężenia i wskazać działania prowadzące do ograniczenia…
… w taki sposób by było możliwe ich wykonanie w ramach ustalonego wymiaru czasu pracy (nie można zarzucić pracownika niebotycznymi obowiązkami - byłoby to obejście podstawowych norm czasu pracy).
Pracodawca powinien z góry ustalić pracownikowi zakres jego zadań, uzgadniając z nim czas potrzebny na ich wykonanie. Zasadą jest, iż pracownikowi objętemu zadaniowym czasem pracy nie przysługują nadgodziny. System skróconego tygodnia pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz