Warunki nośności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki nośności - strona 1 Warunki nośności - strona 2 Warunki nośności - strona 3

Fragment notatki:

Warunki nośności
Pierwszym krokiem w celu wykazania nośności ze względu na zmęczenie jest sprawdzenie, czy zakres zmienności naprężeń od obciążeń częstych tyiQk nie przekracza wartości:
Spełnienie warunków (10.14) i (10.15) zapewnia, że konstrukcja nie ulegnie zmęczeniu w za­kresie niskocyklowym (przy liczbie cykli mniejszej niż 104). W kombinacji obciążenia \|/1Qk wys­tępują charakterystyczne wartości obciążeń zmiennych Qk, \yl jest zaś współczynnikiem wartości częstej oddziaływania zmiennego.
W celu sprawdzenia nośności na zmęczenie należy wykazać, że przy obciążeniach zmęcze­niowych są spełnione następujące warunki:
gdzie Agc oraz Atl są wytrzymałością zmęczeniową normatywną dla liczby 2 106 cykli, od­powiednio dla naprężeń normalnych i stycznych. Wartość częściowego współczynnika wytrzy­małości zmęczeniowej yMf przyjmuje się z tabl. 3.1 normy [55], zależnie od przyjętej metody oceny zmęczenia. Dobranie odpowiedniej wartości współczynnika wytrzymałości zmęczeniowej yMf jest uzależnione od sposobu zapewnienia akceptowalnego poziomu niezawodności za pomocą metody tolerowanych uszkodzeń lub metody bezwarunkowej żywotności.
Metoda tolerowanych uszkodzeń. W metodzie tej zezwala się na pojawienie pęknięcia zmęczeniowego o niewielkim rozmiarze, które nie zagraża nośności elementu i może zostać wykryte podczas inspekcji obiektu. Warunkiem stosowania tej metody jest wykonywanie regularnych kontroli konstrukcji w okresie jej eksploatacji i odpowiednich zabiegów mają­cych na celu wykrycie i usunięcie uszkodzeń zmęczeniowych. Przy ocenie żywotności zmęczeniowej za pomocą tej metody szczegółowy program kontroli konstrukcji podczas eksploatacji powinien być podany w projekcie konstrukcji i przywołany w książce obiektu.
Metoda bezwarunkowej żywotności. W metodzie tej odpowiednia niezawodność kon­strukcji musi być zapewniana bez regularnych kontroli w celu wykrycia pęknięć zmęcze­niowych w okresie eksploatacji. Metodę tę stosuje się, gdy lokalne pęknięcie w jakiejś części może doprowadzić do zniszczenia elementu lub konstrukcji.
Niezależnie od przyjętego podejścia zarówno metoda oceny, jak i klasa konsekwencji powinny być określone w specyfikacji technicznej, stosownie do przeznaczenia obiektu i projektowanego okresu eksploatacji.
Dla wielu prostych konstrukcji, na które działa jednorodne widmo obciążenia, iloczyn X}X2Xi..,Xn może być zastąpiony współczynnikiem równoważności Xl9 który pozwala „przenieść" zakres naprężenia o określonej liczbie cykli zmienności N na równoważny mu zakres naprężeń AaE2, o liczbie cykli zmienności 2-106. Współczynnik taki dla widma jednorodnego i zakresu zmienności naprężeń normalnych wyznacza się z zależności: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz