Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i bagiennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i bagiennej - strona 1 Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i bagiennej - strona 2

Fragment notatki:

Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i bagiennej
War. geol inż na obsz. akumulacji jez. i bagiennej - torfy są gruntami o zróżnicowanym składzie, stopniu rozłożenia substancji organogenicznej, konsystencji, wodoprzepuszczalności i spójności. Ich wspólną cechą jest duża porowatość, a zatem duża ściśliwość, która dyskwalifikuje je jako podłoże budowlane. Nie są gruntami nośnymi i nie należy bezpośrednio opierać na nich fundamentów. Duże zagrożenie stanowi także występująca w obrębie torfowisk zaskórna przypowierzchniowa z reguły silnie zanieczyszczona i agresywna w stosunku do bet. i metali. Bardzo ważne jest dokładne badanie geol inż na obsz. występowania torfów. Warstwy torfów mogą przebiegać rozmaicie i mogą mieć różną miąższość. Na terenach akumulacji jez. i bagiennej mogą występować oprócz torfów i namułów Działalność niszcząca mórz i jezior (abrazja) -etapy rozwoju ( rysunki ) Działalność niszcząca mórz zwana abracją przejawia się w wzdłuż wybrzeży morskich. Zależy ona głównie od wysokości i prędkości fal, budowy gelol. brzegów i ich rzeźby. Niszczenie wybrzeża morskiego przebiega podobnie jak działalność niszcząca jez. lecz znacznie intensywniej. Działalność niszcząca fal morskich jest selektywna. Odcinki zbudowane z miękkich skał szybciej ulegają niszczeniu co powoduje cofanie się brzegu
Działalność niszcząca jez. zależy ściśle od wielkości i charakteru brzegów jez. Im jest ono większe i ma bardziej strome brzegi tym intensywniej zachodzi proces niszczenia. Proces ten polega na rozmywaniu i erodowaniu brzegu przez fale. Nazywamy ten proces abrazją , która wyraża się przez powstawanie obrywów i osypisk a także osuwisk. Zespół tych procesów niszczących nazywany jest też transformacją brzegową. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz