Wartość odtworzeniowa brutto a netto-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość odtworzeniowa brutto a netto-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co odzwierciedla wartość odtorzeniową brutto a co netto? Wartość odtworzona brutto środka odzwierciedla jego aktualną wartość, gdyż wyraża nakłady, jakie trzeba by było ponieść na odtworzenie jego cech użytkowych w momencie wyceny według obowiązujących cen i norm.
Wartość odtworzenia netto - różni się od wyżej wymienionej tym, że uwzględnia zużycie środków trwałych wyrażone wartością przeszacowanego umorzenia.
Omów metody przeliczenia wartości początkowej środków trwałych, na wartość odtworzoną. Istnieje wiele metod przeliczenia wartości początkowej środków trwałych na wartość odtworzeniową. Do najważniejszych należą:
metoda bezpośrednia
metoda wskaźnikowa
Różnią się one dokładnością wyników, pracochłonnością i kosztami obliczeń.
Metoda bezpośrednia Wartość każdego obiektu jest ustalona na podstawie aktualnych cenników, gdy ich nie ma to wartość ustala się na podstawie cen podobnych środków trwałych. Należy wówczas skorygować ceny o różnicę poziomów parametrów technicznych występujących między przyjętym wzorem a wycenianym (podobnym) obiektem.
Przeprowadzenie wyceny w tej metodzie wymaga wysokich kwalifikacji zespołu, który go wycenia (inżynierowie, mechanicy budowlani, od transportu samochodowego, ekonomiści).
Metoda jest dość pracochłonna i kosztowa.
Metoda wskaźnikowa , to metoda szacunkowa, która polega na przemnożeniu wartości księgowej poszczególnych środków i ich umorzenia przez odpowiednie indeksy cen.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz