Warstwy aplikacji bazodanowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Warstwy aplikacji bazodanowych. Charakterystyka, związki zastosowanie sterowników w dostępie do baz danych ODBC , JDBC i inne.
Aplikacja baz danych składa się z trzech warstw:
Dolna - dostęp do baz danych,
Środkowa - reguły w zakresie baz danych,
Górna - instrukcje użytkownika.
Warstwa dolna dostępu do baz danych - zajmuje się kontrolą dostępu do bazy danych, składa się z programu, który realizuje bezpośredni dostęp do bazy danych (sterowniki i programy sieciowe). Warstwa ta odbiera zapytania (instrukcje) SQL z warstwy środkowej i je wykonuje. Po otrzymaniu wyszukaniu informacji z bazy danych warstwa ta ustala ewentualny komunikat o błędzie (wykonuje na własnych serwerach SQL ) i przekazuje go do warstwy środkowej.
Warstwa środkowa - (reguł dziedziny danych) tworzy kod odpowiadający za implementacje reguł zgodności formatu danych i reguł spójności danych. Reguły spójności przetwarzane są na kod, wymuszają na bazie danych modyfikacje. Warstwa środkowa pobiera z warstwy górnej zadanie, instrukcję do wykonania i porównuje te instrukcje z zaprogramowanymi regułami , jeśli jest zgodność z ustalonymi normami to przesyła do warstwy górnej celem wykonania zapytań SQL i jeżeli jest zgodna to przesyła do warstwy dolnej celem wykonania.
Warstwa górna - wyświetla dane z bazy i instrukcje dla użytkownika. Odbiera cel zadania użytkownika, wyświetla komunikaty o błędzie. Warstwę górną można inaczej nazywać kodem prezentacji - sposób udziału interfejsu na ekrany , rzepływ i ułożenie pól , sposób wyświetlania komunikatów, rodzaje symboli graficznych, używanie kolorów , ikon , grafiki.
Użytkownik + Warstwa Górna → Środkowa → Dolna + Baza danych Warstwa Dolna i Górna ( bez kontekstowe) niezależnie od tego co jest w bazie przechowywane, warstwa środkowa jako jedyna zna zawartość bezy danych (logiczne części rozdzielania). Warstwa Górna i Środkowa (scalone) Dolna składa się z 1, 2 lub 3 programów (SQL i Builder'ów) Jeśli warstwy są oddzielnymi programami można podzielić je na :
Warstwa Dolna - serwer
Warstwa Dolna - klient (może być połączona z w. środkową)
W dostępie do bazy danych używa się sterowników (standardowych):
ODBC
JDBC firmy SUN
DBE (data base engine) Różne sterowniki ODBC stosowane są dla różnych baz danych ( dwie architektury zorientowane na klienta i na serwer)
(ODBC) Na Klienta - najwcześniej stosowany
Aplikacja może pochodzić od różnych produktów ale działających razem z użyciem sterowników ODBC

(…)

… sterownika JDBC z serwerem danych i tłumaczy instrukcje JDBC na wywołania CLI rozpoznawane przez daną baze.
CLI - zbiór funkcji zaimplementowanych w języku programowania (np. C++) funkcje te przekazują polecenia SQL bezpośrednio do obsługi bazy danych przez serwer bazy danych (Java na C , a C na SQL a ten na bazę danych)
Sterownik JDBC wymienia dane ze sterownika ODBC na serwerze i tłumaczy instrukcje JDBC…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz