Wykład - Obsługa baz danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Obsługa baz danych - strona 1 Wykład - Obsługa baz danych - strona 2 Wykład - Obsługa baz danych - strona 3

Fragment notatki:

Programowanie w języku Java dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 7
Obsluga baz danych
JDBC - Java Database Connectivity
JDBC - to udostępniany od 1996 roku przez firmę Sun (obecnie Oracle) pakiet umożliwiający łączenie się z bazami danych i wykonywanie zapytań w języku SQL
JDBC wzorowany jest na modelu ODBC firmy Microsoft
Java udostępnia dwa interfejsy
JDBC API - dla programistów aplikacji
JDBC Driver API - dla producentów baz danych i firm dostarczających narzędzi dostępu do baz danych
Microsoft SQL Server JDBC Driver
- http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/aa937724.aspx MySQL Connector/J - http://www.mysql.com/downloads/connector/j/ MySQL Connector/J
Instalacja sterownika JDBC polega na umieszczeniu pliku mysql-connector-java-[version]-bin.jar w katalogu w którym poszukiwane są klasy (classpath) można to zrealizować dodając pełną ścieżkę do zmiennej systemowej CLASSPATH Inne sposoby na dodanie sterownika JDBC:
uruchomienie programu z linii poleceń z parametrem -classpath Skopiowanie biblioteki do katalogu ../jar/lib/ext MySQL Connector/J nawiązywanie połączenie z bazą danych
Connection conn = null;
try {
//conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/mydb_projekt_wi?" +
// "user=root&password=olo12345");
String url="jdbc:mysql://localhost/mydb_projekt_wi?";
String userName="root";
String password="olo12345";
conn = DriverManager.getConnection(url, userName, password);
System.out.println("Nawiązano połączenie z bazą danych");
}
catch (SQLException ex)
{
// handle any errors System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
}
MSSQL Server nawiązywanie połączenie z bazą danych
package mssqlservernawiazaniepolaczeniazbazą;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class Main { public static void main(String[] args)
{
Connection conn = null;
try {
String connectionUrl = „jdbc:sqlserver://GRZEGORZFILIPCZ\\SQLEXPRESS;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz