Uzyskanie i utata statusu akcjonariusz - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzyskanie i utata statusu akcjonariusz - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Uzyskanie  utrata statusu akcjonariusza
9Wobec spółki uważa się za akcjonariusza osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela. Status akcjonariusza można uzyskać w dwojaki sposób: albo przez objęcie akcji w kapitale spółki na etapie jej tworzenia, ewentualnie przy podwyższaniu dotychczasowego kapitału. W tym sensie uzyskanie statusu akcjonariusza następuje w sposób pierwotny, a obejmujący zobowiązany jest do wniesienia wkładu tytułem ich pokrycia. Innym sposobem jest nabycie akcji już istniejących od osoby, która wcześniej uzyskała status akcjonariusza. Utrata statusu akcjonariusza może natomiast nastąpić wskutek różnych zdarzeń. Może być to zbycie akcji, jej przymusowy wykup lub umorzenie. Status akcjonariusza uwarunkowany jest posiadaniem przynajmniej jednej akcji. Dlatego zbycie lub umorzenie akcji, jeżeli nie dotyczy całego pakietu, nie wiąże się z utratą statusu akcjonariusza.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz