Usuwanie trudności w stosowaniu prawa właściwego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usuwanie trudności w stosowaniu prawa właściwego - wykład - strona 1 Usuwanie trudności w stosowaniu prawa właściwego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

SPOSOBY USUWANIA NIEKTÓRYCH TRUDNOŚCI W TRAKCIE STOSOWANIA PRAWA WŁAŚCIWEGO.
Zabiegi kwalifikacyjne.
W trakcie stosowania prawa właściwego pojawiają się nieraz trudności wynikające z powodu stosowania obok siebie norm prawa merytorycznego zaczerpniętych z różnych systemów prawnych, bądź z konieczności dokonania oceny wg prawa właściwego niektórych skutków stanu faktycznego ukształtowanego pod rządem innego prawa.
Dochodzi do zetknięcia się norm merytorycznych należących do różnych systemów prawnych i co się z tym wiąże, świata pojęć lub instytucji prawnych ukształtowanych pod wpływem różnych systemem prawnym.
Perturbacjom grożącym w wyniku zetknięcia się trudnych do pogodzenia norm należących do różnych systemów prawnych w pojedynczych przypadkach zapobiegać można za pośrednictwem odpowiednich zabiegów kwalifikacyjnych.
Chodzi zwłaszcza o kwalifikację rozgraniczającą sfery działania konkurujących ze sobą norm kolizyjnych.
Np. str 81
Dostosowanie.
Zabiegi podejmowane na płaszczyźnie merytorycznoprawnej w celu usunięcia trudności o których mowa wyżej mogą polegać na próbach dostosowania stykających się ze sobą różnych systemów prawnych.
Ich celem jest usuwanie sprzeczności lub co najmniej braku harmonii między normami należącymi do różnych systemów prawnych utrudniających lub uniemożliwiających ich stosowanie.
Dostosowanie - może polegać na stworzeniu swoistej syntezy norm wchodzących w skład różnych systemów prawnych, tak jakby pochodziły od jednego ustawodawcy.
Jeżeli między stykającymi się systemami prawnymi zachodzi sprzeczność wkluczająca możliwość syntezy, konieczna staje się rezygnacja z zastosowania właściwych norm merytorycznych.
Trzeba je zastąpić normą merytoryczną ppm sformułowaną na użytek konkretnego przypadku przez sędziego.
Ocena równoważności pojęć lub instytucji prawnych.
Jeżeli w trakcie stosowania prawa właściwego zachodzi konieczność uwzględniania refleksów zdarzenia, które miało miejsce pod rządem innego prawa, niejednokrotnie pojawia się potrzeba dokonania oceny równoważności (ekwiwalentności) pojęć zaczerpniętych innego systemu prawnego lub ukształtowanych pod wpływem innego systemu prawnego niż prawo właściwe.
Np. Str. 82
Chodzi tu o wykładnię lub zastosowanie do oceny danego stanu faktycznego systemu prawnego jednego państwa nie zaś o dostosowanie systemów prawnych różnych państw.
Jednakże stan faktyczny podlegający ocenie powiązany jest nie tylko z obszarem prawnym państwa, którego prawo jest do jego oceny właściwe lecz jeszcze nadto z obszarem jakiegoś innego państwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz