Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego  - strona 1 Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego  - strona 2

Fragment notatki:

USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA MAŁŻEŃSKIEGO -ustalenie ojcostwa jest oparte na różnych przesłankach -dla ułatwienia ustalenia ojcostwa ustawodawca wprowadził dwa domniemania :
w odniesieniu do dziecka małżeńskiego domniemywa się, że ojcem jest mąż matki
w odniesieniu do dziecka pozamałżeńskiego domniemanie ojcostwa określonego mężczyzny opiera się na fakcie współżycia cielesnego z matką dziecka, w tzw. okresie koncepcyjnym
-oba domniemania są domniemaniami wzruszalnymi
-KRO przewiduje 3 sposoby ustalenia ojcostwa :
domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki dotyczy dziecka małżeńskiego
uznanie ojcostwa przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi dotyczy
sądowe ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego Postępowanie i dowody  ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa można dochodzić w postępowaniu procesowym -legitymację czynną posiadają:
osoby, których stosunek prawny ojcostwa bezpośrednio dotyczy
prokurator DOWODY  rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ustalenia ojcostwa dziecka opiera się na określonych dowodach:
Dowód z przesłuchania stron
-ma na celu ustalenie okoliczności faktycznych towarzyszących sporowi Dowód z zeznań świadków
Dowody biologiczne
Dowód z badania grup krwi
-opiera się on na stwierdzonym porządku dziedziczenia poszczególnych gryp krwi
-dowód ten może jedynie wykluczyć ojcostwo, ale nie przesądza o tym, że określony mężczyzna jest ojcem dziecka Dowód z badania DNA
-dowód nie jest wymieniony w KPC, ale jest jak najbardziej dopuszczalny na podstawie orzeczeń SN
-badanie DNA ma wysoką wartość dowodową -z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu mogą wystąpić strony lub sąd -pobieranie krwi dla celów dowodowych może nastąpić za zgodą tej osoby -jeżeli ta osoba nie osiągnęła wieku 13 lat, badanie można przeprowadzić tylko za zgodą jej przedstawiciela ustawowego Inne dowody
Dowód antropologiczny
-opiera się na badaniu cech antropologicznych i morfologicznych dziecka, matki oraz domniemanego ojca, np. kształt nosa, barwa oczu Niezdolność płciowa ojca
-niezdolność płciowa domniemanego ojca może zaistnieć jako:
niezdolność do spółkowania ( impotentia coeundi ) niezdolność do zapłodnienia kobiety ( impotentia generandi )
-stwierdzenie obu niezdolności stanowi dowód wyłączający ojcostwo, jeżeli istniały one w chwili poczęcia dziecka
Dowód z zestawienia stopnia dojrzałości dziecka w chwili jego urodzenia z czasem obcowania cielesnego
-w razie ustalenia, że mężczyzna obcował z kobietą tylko w 10 miesiącu przed urodzeniem dziecka, a dziecko urodziło się jako wcześniak (np. w 7 miesiącu ciąży) ojcostwo tego mężczyzny można wykluczyć


(…)

… przed urodzeniem dziecka, a dziecko urodziło się jako wcześniak (np. w 7 miesiącu ciąży) ojcostwo tego mężczyzny można wykluczyć
Inne dowody
np.:
z linii daktyloskopijnych ręki
z właściwości smakowych
z badania śliny
-dowody nie mają rozstrzygającego znaczenia i raczej nie są stosowane

... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz