Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa - strona 1 Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa - strona 2 Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa - strona 3

Fragment notatki:

Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa Poznanie naukowe a poznanie w procesie stosowania prawa Postępowanie dowodowe - ustalenie faktów w procesie stosowania prawa. Ustalenie faktów - uznanie za prawdziwe zdań, które głoszą, że tak a tak jest albo tak a tak było. Szczególne cechy poznania w procesie stosowania prawa : ustalenie faktów ma charakter oficjalny, jest aktem w którym autorytatywnie stwierdza się, że tak a tak jest czy było; do ustalenia faktów potrzeba upoważnienia przyznanego przez normy s ystemu; ustala się jedynie te fakty, które są potrzebne do rozstrzygnięcia rozważanej sprawy; ustalenie faktów musi się odbywać w sposób wyznaczony przez przepisy procedury, które to mogą formułować domniemania prawne, zakazy dowodowe itd. organ stosujący prawo jest obowiązany rozstrzygać każdą sprawę ostatecznie; Rozstrzygnięcia prawomocne formalnie - rozstrzygnięcia finalne w procesie stosowania prawa, od których przepisy prawne nie przewidują odwołania. Rozstrzygnięcia prawomocne materialne - orzeczenie prawomocne korzysta z powagi rzeczy osądzonej ( res iudicata ) i nie jest dopuszczalne, by w tej samej sprawie po raz drugi toczyło się postępowanie. Zasada prawdy materialnej (obiektywnej) - rozstrzygnięcia podejmowane w procesie stosowania prawa powinny opierać się na ustaleniach faktycznych, które są zgodne z rzeczywistością. Prawo odmowy zeznań - przysługuje osobom najbliższym oskarżonemu, np. małżonkowi, rodzicom, dzieciom; ma na celu ochronę zaufania w stosunkach rodzinnych, aby nie narażać członków rodziny na dramatyczne wybory moralne. Zakazy dowodowe - zakaz przeprowadzania dowodu od osób pełniących określone zawody, np. od obrońcy, duchownego; mają na celu chronić zaufanie do określonych zawodów. Przedmiot postępowania dowodowego Przedmiotem postępowania dowodowego w procesie stosowania prawa czyni się jedynie fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie . Fakty notoryjne - fakty powszechnie znane, które nie wymagają dowodu. Dowodu nie wymagają : fakty notoryjne, fakty znane sądowi urzędowo, fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedmiotem postępowania dowodowego nie jest prawo, tzn. treść norm prawnych oraz to, czy te normy obowiązują (zasada iura novit curia - sąd zna prawo) Wyjątki: treść prawa obcego i sposób jego stosowania, treść bardzo specjalistycznych norm prawa wewnętrznego. Ciężar dowodu Rozkład ciężaru dowodu - kto ma obowiązek wykazywać inicjatywę w ustalaniu faktów, dostarczać informacji istotnych do rozstrzygnięcia sprawy i kto ponosi ujemne następstwa tego, że pewnych faktów nie wykazano.

(…)

… jakiś stan przeciwny (np. domniemanie niewinności).
Domniemanie materialne - nakazuje uznawać za udowodniony jakiś fakt B, jeżeli w postępowaniu został należycie ustalony fakt A (np. domniemanie daty śmierci osób, które utraciły życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa).
Domniemania dzieli się na:
obalalne (wzruszalne, praesumptio iuris tantum) dopuszczające dowód przeciw domniemaniu;
nieobalalne (niewzruszalne, praesumptio iuris ac de iure) - nie dopuszczające dowodu przeciw domniemaniu;
Rola domniemań:
ułatwiają przeprowadzenie postępowania w pewnych sprawach,
ułatwiają sytuację procesową określonych podmiotów poprzez przerzucenie ciężaru dowodu na drugą stronę procesową, którą uważa się za silniejszą.
Domniemania faktyczne (praesumptio facti) - wnioskowanie, w którym na tej podstawie…
… przekonaniom.
Biegły (rzeczoznawca) - taki informator, który ma specjalne wiadomości w danej dziedzinie i który na podstawie posiadanej wiedzy ogólnej potrafi wysnuć wnioski dotyczące poszczególnego przypadku.
Oględziny - bezpośrednie zbadanie przez organ stosujący prawo:
miejsca (wizja lokalna),
osoby (obdukcja),
przedmiotu.
Przeszukanie (rewizja) - często poprzedza oględziny, przeprowadzone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz