Urządzenia dylatacyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia dylatacyjne - wykład - strona 1 Urządzenia dylatacyjne - wykład - strona 2 Urządzenia dylatacyjne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Urządzenia dylatacyjne
Urządzenia dylatacyjne są to konstrukcje, które mają na celu przykryć szczelinę dylatacyjną, zapewniając jednocześnie swobodę przemieszczeń i obrotu przęseł. Prze­mieszczenia przęseł i obroty są spowodowane efektami termicznymi i odkształce­niami konstrukcji od obciążeń eksploatacyjnych. Urządzenie dylatacyjne należy dostosować do spodziewanych przemieszczeń przęsła. Wartości spodziewanych prze­mieszczeń termicznych A/ oblicza się ze wzoru:
Przyrost temperatury mierzy się od temperatury zwarcia tj. temperatury, w któ­rej zostało zamocowane urządzenie dylatacyjne. Natomiast graniczne zmiany tem­peratur zależą od materiału, z którego wykonano konstrukcję, a ich wartości określa norma obciążeń.
Poza przemieszczeniami zgodnymi z kierunkiem osi przęsła, urządzenia dylata­cyjne muszą być również przystosowane do kompensacji przemieszczeń w kierunku poprzecznym. Ma to miejsce w przypadku przęseł ukośnych lub położonych w łuku.
Poza opisanymi urządzeniami dylatacyjnymi, mocowanymi na końcach przę­seł nad łożyskami stałymi, stosuje się również urządzenia dylatacyjne, usytuowane wzdłuż osi podłużnej przęsła. Mają one zastosowanie w obiektach, w których przę­sło jest zdylatowane podłużnie. Tego typu przypadki spotyka się np. w wielotoro­wych mostach kolejowych, w których pod każdym torem znajduje się odrębna kon­strukcja. Urządzenie dylatacyjne musi w takim przypadku być przystosowane do przenoszenia różnych przemieszczeń pionowych sąsiednich części przęsła.
Swego rodzaju urządzeniem dylatacyjnym są bitumiczne przekrycia szczelin, wykonane z materiału o dużej odkształcalności (rys. 5.34). Można je stosować w przypadku relatywnie małych przesunięć, nie przekraczających 25 mm.
Urządzenia dylatacyjne mogą być otwarte i zamknięte. Urządzenie typu otwar­tego nie zapewnia szczelności konstrukcji w miejscu przerwy dylatacyjnej i dlatego współcześnie najczęściej stosuje się urządzenia typu zamkniętego. Przykładem otwar­tego urządzenia dylatacyjnego są urządzenia palczaste (rys. 5.35). Obecnie stosuje się dwa różne systemy typu zamkniętego;
- blokowe urządzenia dylatacyjne (rys. 5.36) i
- modułowe urządzenia dylatacyjne (rys. 5.37).
Blokowe urządzenie dylatacyjne składa się z bloku gumy, z zatopionymi wkład­kami stalowymi. Urządzenie to jest mocowane za pomocą stalowych wklejanych kotew (śrub) w pozostawioną w pomoście wnękę. Natomiast urządzenia modułowe składają się z mocowanego do konstrukcji specjalnego profilu stalowego, w którym umieszczono gumową wkładkę. W przypadku konieczności kompensacji większych przemieszczeń urządzenie może składać się z kilku modułów: profd stalowy - wkład­ka gumowa - profd stalowy (stąd nazwa typu urządzenia).

(…)

… dylata­cyjne muszą być również przystosowane do kompensacji przemieszczeń w kierunku poprzecznym. Ma to miejsce w przypadku przęseł ukośnych lub położonych w łuku.
Poza opisanymi urządzeniami dylatacyjnymi, mocowanymi na końcach przę­seł nad łożyskami stałymi, stosuje się również urządzenia dylatacyjne, usytuowane wzdłuż osi podłużnej przęsła. Mają one zastosowanie w obiektach, w których przę­sło…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz