Uprawnienia stron i innych uczestników procesu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia stron i innych uczestników procesu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw uprawnienia stron i innych uczestników procesu związane z uczestnic­twem i dokumentowaniem czynności procesowej. Osoby biorące udział w dokumentowanej czynności mogą, podczas podpisywania protokołu, zgłosić zarzuty co do jego treści (art. 150 § 2). Protokół może być sprostowany na wniosek strony lub innej osoby mającej interes prawny (np. świadka, biegłego) - art. 152. Przy utrwalaniu czynności procesowych za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, osoby biorące udział w tej czynności muszą być o tym uprzedzone (art. 147 § 1). Każda ze stron ma prawo otrzymać na swój koszt jedną kopię zapisu dźwięku lub obrazu , z tym, że nie dotyczy to przesłuchania na rozprawie odbywającej się z wyłączeniem jawności albo w postępowaniu przygotowawczym (art. 147 § 4).
Za zgodą sądu strona może na własny użytek utrwalać przebieg rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (ale nie obraz) - art. 358. Strony mogą również przeglądać akta sprawy i sporządzać z nich odpisy - patrz pyt. 136.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz