Zasady udziału publiczności w rozprawie oraz udział masmediów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady udziału publiczności w rozprawie oraz udział masmediów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw zasady udziału publiczności w rozprawie oraz udział masmediów. Art. 356, 357 Art. 356.  § 1. Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nie uzbrojone. § 2. Przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni. § 3. Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie nie licującym z powagą sądu. Art. 357.  § 1. Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia. § 2. Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia przewidzianego w § 1. Rozprawa w naszym postępowaniu karnym odbywa się jawnie, a więc ogólnie według reguł wyznaczonych abstrakcyjnie ujmowaną zasadą jawności. Ograniczenia jawności, konkretyzujące jej kształt na gruncie naszego systemu procesowego, określa ustawa (art. 355).
Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie (chyba że przewodniczący wyjątkowo zezwoli małoletniemu na obecność na rozprawie) i nieuzbrojone (jednakże przewodniczący może zezwolić na obecność osobom obowiązanym do noszenia broni). Nie mają wstępu osoby znajdujące się w stanie nielicującym z powagą sądu, np. nietrzeźwe (art. 356).Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na
dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia (np. potrzeba udostępnienia możliwie szerokim kręgom społeczeństwa przebiegu ważnego, a zwłaszcza poruszającego opinię procesu), dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia; sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia (art. 357; por. też art. 147 dotyczący rejestracji obrazu lub dźwięku przez organ procesowy w celu utrwalenia czynności protokołowanej).Udzielając takiego zezwolenia, zawsze należy brać pod uwagę okoliczności mające znaczenie dla sprawnego kierowania przebiegiem rozprawy, konieczność zabezpieczenia realizacji podstawowych celów rozprawy i zagwarantowania stronom możliwości wykonywania ich uprawnień procesowych (świadomość utrwalania obrazu i dźwięku może np. krępować i deprymować oskarżonego w trakcie składania wyjaśnień).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz