Uprawnienia spedytora - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia spedytora - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Uprawnienia spedytora
Do podstawowych praw spedytora należy prawo do wynagrodzenia za wykonanie czynności spedycyjnych. Kodeks cywilny nie reguluje bliżej tego zagadnienia. Z tego też powodu w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o umowie zlecenia(art. 735 § 2 i 744 kc). Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej wynagrodzenie to przysługuje dopiero z chwilą wykonania zlecenia. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia może być skierowane wyłącznie do dającego zlecenie, nigdy zaś do odbiorcy przesyłki. Oprócz wynagrodzenia spedytor ma prawo zażądać zwrotu wydatków, których poniesienie było konieczne do wykonania umowy. W praktyce można spotkać tu takie wydatki jak, przewoźne, cło, składowe, koszty przechowania rzeczy oraz inne wydatki poniesione w celu należytego wykonania zlecenia. Na zasadzie art. 743 kc spedytor ma również prawo może ubiegać się o zaliczkę na poczet wydatków związanych z wykonaniem zlecenia. Wykonanie przewozu spedytor może powierzyć dowolnie wybranemu przez siebie przewoźnikowi jak również innemu spedytorowi. W takich wypadkach spedytor jest odpowiedzialny za takie osoby, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Z kolei jak wynika z art. 800 kc spedytor może dokonać przewozu osobiście. Wówczas wstępuje on w prawa i obowiązki przewoźnika, które przysługują mu niezależnie od praw i obowiązków spedytora. Kolejnym uprawnieniem spedytora jest ustawowe prawo zastawu. Przysługuje ono dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje spedytorowi. Powyższe prawo przysługuje spedytorowi dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów. Za ugruntowany należy uznać pogląd, iż ustawowe prawo zastawu przysługuje nie tylko do zabezpieczenia roszczeń związanych z daną przesyłką, lecz również wynikających z poprzednich zleceń spedycyjnych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz