Uprawnienia podejrzanego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia podejrzanego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw uprawnienia podejrzanego Podejrzany ma prawo do obrony ,w tym także do korzystania z obrońcy (obrony formalnej tj. posiadania obrońcy i obrony materialnej tj. obrony przed zarzutem)
Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Ma także prawo do milczenia. Inne prawa podejrzanego to:
-prawo do znajomości zarzutów ,które należy mu przedstawić
-prawo znajomości podstaw faktycznych tych zarzutów,
-prawo wglądu w akta sprawy w toku postępowania
-doręczenie mu postanowienia o powołaniu biegłego i zapoznanie się z opinią eksperta,
-zaznajomienie go z materiałami dowodowymi kończonego dochodzenia lub śledztwa
-prawo do przesłuchania z udziałem obrońcy
-prawo do pouczenia na piśmie przed pierwszym przesłuchaniem o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach procesowych(np. o obowiązku poddania się oględzinom)
-prawo do uczestniczenia w czynnościach procesowych (co do zasady)
-prawo do składania i odmowy składania wyjaśnień
-prawo do wypowiadania się we wszelkich kwestiach podlegających rozstrzygnięciu
-prawo do składania wniosków dowodowych i innych wniosków procesowych
-zaskarżanie orzeczeń i zarządzeń naruszających jego praw lub szkodzących interesom
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz