Uniwersytet Warszawski - strona 77

Odrodzenie filozofii Portyku w Rzymie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Odrodzenie filozofii Portyku w Rzymie i neostoicyzm Ostatnia faza rozwoju szkoły stoickiej Spośród wielkich szkół powstałych w epoce hellenistycznej największą żywotność przejawiała Stoa. Wyróżniały się w niej postaci Seneki, Epikteta...

Odrodzenie platonizmu i arystotelizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

odrodzenie platonizmu i arystotelizmu w epoce renesansu 1. PLATONIZM Marsilio Ficino (1433-1499) Twórczość filozoficzną Ficina przenikają dwa główne wątki. Pierwszym z nich jest związek religii z filozofią: u zarania ludzkości „uczona religia” i „pobożna filozofia” stanowiły jedność, a późniejsze i...

Odrodzenie się cynizmu - Epoka Cesarstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Odrodzenie się cynizmu Odrodzenie się cynizmu w epoce Cesarstwa i jego cechy Po Diogenesie i Kratesie cynizm utracił znaczną część swojego wigoru, co doprowadziło niemal do utraty jego własnej tożsamości. Jednakże jego żywotność nie wyczerpała się, gdyż odżył w epoce Cesarstwa i trwał aż do VI wiek...

Odrodzenie się filozofii pitagorejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Odrodzenie się filozofii pitagorejskiej, kolejne fazy jej rozwoju oraz końcowa fuzja neopitagoreizmu z medioplatonizmem Źródła, przedstawiciele, nurty i cechy pitagoreizmu epoki hellenistycznej i epoki Cesarstwa Losy szkoły pitagorejs...

Odrodzenie się pirronizmu i neosceptycyzm - Ainezydem z Knossos

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Odrodzenie się pirronizmu i neosceptycyzm Ainezydem z Knossos i ponowne przemyślenie pirronizmu Powody odrodzenia się pirronizmu i jego cechy Po scholarchacie Karneadesa w kręgu Akademii stopniowo dojrzewało przekonanie, że należy powrócić do dogmatyzmu, a w szczególności do eklektycznego zapożycza...

Ojcowie aleksandryjscy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Ojcowie aleksandryjscy Nieznane są początki szkoły katechetycznej w Aleksandrii, która przez długi czas była czymś w rodzaju centrum dla religii Imperium Rzymskiego. Do zachowanej tu religii egipskiej dołączyły rzymskie kulty; oprócz tego obecne były silnie zhellenizowana gmina żydowska oraz gmina ...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Ojcowie kapadoccy W 313 roku wydany został przez Konstantyna Wielkiego edykt tolerancyjny na rzecz chrześcijan. W rezultacie tego wydarzenia zwołany został w roku 325 Sobór Nicejski, którego zasadniczym celem było osądzenie doktryny Ariusza. Ariusz nauczał w swojej teologii, że Syn był stworzeniem ...

Orygenes - omówienie zagadanienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Orygenes ( 185 - 254 ) największy wpływ na filozofię Orygenesa miała kultura i myśl grecka wywody Orygenesa były pierwszym własnym nurtem filozoficznym chrześcijaństwa główne dzieło - „O zasadach” logos - próba rozwiązania zagadki istnienia Bo...

Orygenes - omówienie zagadanienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 917

Orygenes (185 - 254) największy wpływ na filozofię Orygenesa miała kultura i myśl grecka wywody Orygenesa były pierwszym własnym nurtem filozoficznym chrześcijaństwa główne dzieło - „O zasadach” logos - próba rozwiązania zagadki istnienia Boga-...

Ostatnie świadectwa zwolenników filozofii Ogrodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Ostatnie świadectwa zwolenników filozofii Ogrodu i przesłanie Epikura wyryte w kamieniu Odrodzenie się epikureizmu w dwu pierwszych wiekach ery chrześcijaństwa Po śmierci Lukrecjusza i Filodemosa Ogród został prawdopodobnie zamknięty, a członkowie szkoły rozproszyli się. Kryzys szkoły epikurejskiej...