Uniwersytet Warszawski - strona 76

Mikołaj z Kuzy - „O oświeconej niewiedzy”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

Mikołaj z Kuzy - „O oświeconej niewiedzy” (księgi: I, II) Bóg jako coincidentia oppositorum ; via negativa ; docta ignorantia ; Według Mikołaja Bóg jest coincidentia oppositorum , niepojmowalną syntezą przeciwieństw w jedynym i absolutnie n...

Nowa szkoła - nominalizm Wilhelm Ockham

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Nowa szkoła - nominalizm Wilhelm Ockham Ockham był teologiem, który posiłkował się filozoficznymi doktrynami w celu wypracowania własnego sposobu rozumienia wiary chrześcijańskiej. Przyjęcie radykalnego empiryzmu zmusiło go do zredukowania rozumienia wiary do ostatecznego minimum. Intuicja i abstr...

Tomasz z Akwinu - „O bycie i istocie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Tomasz z Akwinu - „O bycie i istocie” Traktat Tomasza z Akwinu jest w istocie komentarzem do „Metafizyki” Arystotelesa. Istnieją substancje proste i złożone - jedne i drugie posiadają swoją istotę . Istotą substancji złożonych jest nie tylko forma, ale i materia - istotą jest to, co określa definic...

Arystoteles - „O duszy” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

Arystoteles - „O duszy” Arystotelesowska koncepcja duszy Arystotelesowska fizyka nie bada tylko przyrody i jej ogólnych zasad, lecz także poszczególne rodzaje bytów nieożywionych i ożywionych. Szczególnie duży nacisk kładzie Stagiryta na rodzaj drugi. Byty ożywione różnią się od bytów nieożywionyc...

Lukrecjusz - „O naturze rzeczy”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Lukrecjusz - „O naturze rzeczy” Lukrecjusz urodził się i żył w I wieku przed Chrystusem. Od świętego Hieronima można się dowiedzieć, że Lukrecjusz oszalał i swój poemat napisał podczas przebłysków świadomości. Popełnił samobójstwo. Badacze uważ...

Boecjusz - „O pocieszeniu, jakie daje filozofia”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1596

Boecjusz - „O pocieszeniu, jakie daje filozofia” Według wstępu Jana Legowicza, Boecjusz działał pod wpływem neoplatonika Proklosa . Proklos żył w V wieku naszej ery, kierował Akademią i był ostatnim wielkim systematykiem w antycznej filozofii greck...

Filon z Aleksandrii - „O stworzeniu świata”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Filon z Aleksandrii - „O stworzeniu świata” Pierwsze filozoficzne sformułowanie nauki o stworzeniu Filon jest pierwszym myślicielem, który wprowadza do filozofii naukę o stworzeniu - zapożycza ją z Biblii i próbuje uzgodnić z platońską nauką „Timaiosa”. Zdobycz ta stanowić będzie fundament myśli ch...

Oświecenie francuskie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

oświecenie francuskie Dwie ważne cechy charakteryzujące filozofów francuskiego oświecenia to, w dużym skrócie: zrozumienie błędności przypuszczenia, jakoby istniała jedna, idealna metoda badawcza, oraz zdecydowane próby oddzielenia etyki od metafizyki i teologii. Charles de Secondat, baron de la B...

Odkrycie ezoterycznych pism Arystotelesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Odkrycie ezoterycznych pism Arystotelesa i jego ograniczone znaczenie historyczno-filozoficzne Zamilknięcie Perypatu na dwa wieki w epoce hellenistycznej Od około 270 roku do połowy I wieku przed Chrystusem życie Perypatu toczyło się w klimacie przeciętności. Szkoła odnosiła pewne sukcesy jako inst...