Uniwersytet Warszawski - strona 732

Ekonomia-Test 16

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008

TEST 16 1. Inflacja jest: a) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką rynkową, b) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką centralnie planowaną, c) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką naturalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2.

Ekonomia-Test 17

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

TEST 17 1. Wprowadzenie cła na dany towar jest korzystne dla: a) rządu i społeczeństwa, b) eksporterów i rządu, c) importerów i rządu, d) przedsiębiorstw produkujących na rynek krajowy i rządu. 2. Do barier pozataryfowych zalicza się: a) cła, b)

Ekonomia-Test 18

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

TEST 18 1. Sprzedając 1000 dolarów po kurcie 1zł = 0,25 dol. otrzymujemy: a) 250 zł, b) 4000 zł, c) 500 zł, d) 2500 zł. 2. Deficyt bilansu handlowego w systemie kursów płynnych zmniejszany jest przez: a) aprecjację waluty, b) deprecjację waluty, c) wzrost stawek celnych, d) wzrost stopy op...

Ekonomia-Test 19

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

TEST 19 1. Inwestycje są: a) ujemnie skorelowana z poziomem stopy procentowej, b) dodatnio skorelowane z poziomem stopy procentowej, c) uzależnione ujemnie od stopy podatku dochodowego, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Wzrost współczynnika wrażliwości inwestycji na zmiany s...

Ekonomia-Test 20

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

TEST 20 1. Kraje słabo rozwinięte czerpią swoje dochody z handlu międzynarodowego głównie z: a) importu zasobów naturalnych, b) eksportu zasobów naturalnych lub produktów rolnych, c) eksportu wykwalifikowanej siły roboczej, d) odsetek z tytułu udzielonych pożyczek. 2. Jedną z makroekonomiczny...

Mikroekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

MIKROEKONOMIA Wprowadzenie do ekonomii Ekonomia - bada w jaki sposób ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów Zasoby: Ziemia Praca ludzka Kapitał Technologia Alokacja - rozmieszczenie lub przydział zasobów do innych zastosowań Potrzeba- niedobór czegoś (np. potrzebuję samochodu) Pragnie...

Migracje-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Mobilnosc * moblinsc spoleczna a mobilnosc przestrzenna (geograficzna, terytoriala) * moblinosc spoleczna- przesuniecia pozycji ludzi na skali charakteryzujacej ich cechy spoleczne takie jak przynaleznosc do grupy zawodowej, jednostki osiedlenczej * moblinosc przestrzenna- jest elementem moblinos...

Struktura ludności-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Na strukture ludnosci skladaja sie: - struktura demograficzna-- determinuje potrzeby spoleczenstwa. Strukture ludnosci mozna uzyskac w formie piramidy wieku- teoretycznej konstrukcji obrazujacej... Podstawowe rodzaje piramid wieku- progresywnego(obciazenia demograficzne sa umiarkowane,liczna popu...

Demografia UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Najludniejsze państwa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania Najmniej ludne państwa: Malta, Luksemburg, Cypr Najgęściej zaludnione państwa: Malta, Holandia, Belgia Najrzadziej zaludnione państwa: Finlandia, Szwecja, Estonia Państwa z najniższym odsetkiem ludzi 0-14: Niemcy, Łotwa, Słowenia Państwa z najw...

Demografia współczynniki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Kolor zielony oznacza wzrost współczynnika Kolor czerwony spadek Pogrubiona czcionka - największe i najmniejsze wskaźniki w danym roku Wszystkie współczynniki są zaokrąglone do 0.1 (chyba, że są to połówki, bo nie wiem jak Grażynka chce to interpretować :P) Jeśli liczba była taka sama w zeszłym ...