Uniwersytet Warszawski - strona 733

Europeistyka - demografia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1939

Demografia Europeistyka Prowadząca: dr Grażyna Magnuszewska-Otulak Forma zajęć: konwersatorium Wykaz problemów i lektur: Demografia; podstawowe pojęcia, pytania badawcze, związki między demografią a innymi dyscyplinami, najważniejsze teorie demograficzne: teoria przejścia demograficznego, drugie ...

Liczba ludności-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

60% ludzi mieszka w Azji (prawie 4 mld) 14% w Afryce (920 mln) 11% w Europie (730 mln) 8,5% w Ameryce Łacińskiej i Karaiby (550 mln) 5% w północnej Ameryce (330 mln) 0,5 % Oceania (34 mln) Na innych kontynentach będzie rosła liczba ludności, w Europie będzie spadać.

Materiał statystyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Opracowanie materiału statystycznego' Rozdział III Z powodu bardzo licznej zbiorowości statystycznej, trzeba najpierw ją uporządkować i przekształcić w szereg statystyczny, który uzyskujemy metodą uporządkowania materiału statystycznego wg wartości zmiennej ilościowej rosnąco lub malejąco (zna...

Elementy statystyki i demografii-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

http://www.matematyka.pl/24646.htm 1. Suma odchylen indywidualnych wartosci cechy od sredniej jest zawsze rowna zeru rowna jeden wartoscia ujemna wartoscia dodatnia zadna z powyzszych? 2. Wspolczynnik zmiennosci to wiarancja miara tendencji centralnej absolutna miara dyspersji wzgledna m...

Statystyka-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

STATYSTYKA Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań. Poznanie struktury zbiorowości ze względu na interesujące nas cechy. Ocenę współzależności mi...

Statystyka-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1582

Statystyka jest dyscypliną nauki zajmującą się metodami zbierania, opracowywania i analizy danych o zjawiskach masowych. Statystyka ma na celu wykrywanie prawidłowości kształtujących zjawiska masowe i związki, jakie między nimi zachodzą. Zjawiska masowe to procesy powtarzające się dużą liczbę razy. ...

Współczynniki dzietności-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Kolor zielony oznacza wzrost współczynnika Kolor czerwony spadek Pogrubiona czcionka - największe i najmniejsze wskaźniki w danym roku Wszystkie współczynniki są zaokrąglone do 0.1 (chyba, że są to połówki, bo nie wiem jak Grażynka chce to interpretować :P) Jeśli liczba była taka sama w zeszłym ...

EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejskie procedury decyzyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest to instytucja finansowa stworzona w celu służenia pomocą krajom Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajom powstałym po byłym Związku Radzieckim w...

Europejskie procedury decyzyjne-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejskie procedury decyzyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

PYTANIA 1. INFORMACJE OGÓLNE Na czym polega specyfika podstawy prawnej OBWE? chodzi o to, że jest uznana za organizację regionalną wg rodziału VII KNZ oraz to, że nie ma statusu, dlatego nie można uznad jej za organizację międzynarodową, chod ma wiele cech charakterystycznych dla organizacji ...

Słabości demokracji liberalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Europejskie systemy partyjne Zajęcia 1 7.10.2010 Słabości demokracji liberalnych: rozbieżności między oczekiwaniami wyborców, a politycznymi obietnicami alienacja partii politycznych spadek zaufania do instytucji politycznych słabnięcie partii politycznych Demokracja liberalna:przeprowadzenie ...