Uniwersytet Warszawski - strona 48

Pierre Abelard - przedmowa do „Tak i nie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Pierre Abelard - przedmowa do „Tak i nie” Czas, w którym działał Pierre Abelard, wiek XII, był okresem przygotowania scholastyki, która stopniowo zdobywała coraz to większe wpływy. Metoda scholastyczna polegała na rozumowym uzasadnianiu prawd ...

Przekształcenie idealizmu - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

przekształcenie idealizmu Ludwig Feuerbach (1804-1872) Feuerbach twierdził, że głównym tematem jego prac są religia i teologia. Nie znaczyło to, że wierzył, iż Bóg istnieje obiektywnie poza ludzką myślą. Chciał jednak w świetle całościowo ujętego ludzkiego życia i ludzkiej myśli wyjaśnić rzeczywist...

Relacje między Arystotelesem i Platonem

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Relacje między Arystotelesem i Platonem, kontynuacja „drugiego żeglowania” Metoda historyczno-genetyczna i współczesna interpretacja myśli arystotelesowskiej Arystoteles, najpierw jako Akademik, potem jako odstępca od Akademii, a wreszcie jako założyciel własnej szkoły, podjął się próby systematycz...

Rene Descartes - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Rene Descartes (1596-1950) metoda i cel Descartesa Podstawowym celem Descartesa było osiągnięcie systemu prawdziwych twierdzeń filozoficznych na drodze czysto rozumowej. Pragnął on uniknąć pomieszania tego, co „jasne i wyraźne” z tym, co tylko prawdopodobne - dążył do wiedzy niezawodnej. Chciał jed...

Jan Szkot Eriugena - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Renesans karoliński - wiek IX Jan Szkot Eriugena Życie i dzieła Eriugena jest autorem pierwszego wielkiego systemu filozoficznego wieków średnich, którego nic nie zapowiadało i który nie miał zasadniczo bezpośredniej kontynuacji. Oczyw...

Renesansowa filozofia przyrody - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 651

renesansowa filozofia przyrody U pewnej liczby renesansowych myślicieli wyłoniła się idea przyrody pojętej jako jednolity system, będący pod działaniem sił sympatii i przyciągania oraz ożywiony przez duszę świata. Filozofowie ci pojmowali przyrodę jako samowystarczalny organizm nie dający się opisa...

Jean Jacques Rousseau - omówienie dzieła

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1071

Jean Jacques Rousseau - „Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi” przedmowa W człowieku są dwa czynniki wcześniejsze niż rozum: pragnienie przetrwania i pomy...

Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie i Lukrecjusz Pierwsze próby wprowadzenia epikureizmu do Rzymu i krąg Filodemosa Pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia epikureizmu do Rzymu podjęl...

Rozwój neoplatonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Rozwój neoplatonizmu i koniec starożytnej filozofii grecko-pogańskiej Całościowe spojrzenie na szkoły, przedstawicieli i kierunki w neoplatonizmie Uwagi metodologiczne dotyczące rekonstrukcji dziejów neoplatonizmu Trudno jest pisać historię neoplatonizmu po Plotynie. Wkład kolejnych myślicieli pole...

Rozwój szkół sokratycznych mniejszych oraz powody ich upadku i zaniku ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Rozwój szkół sokratycznych mniejszych oraz powody ich upadku i zaniku Diogenes z Synopy i rozwój cynizmu Diogenes i radykalizacja cynizmu Diogenes urodził się pod sam koniec V wieku przed Chrystusem w Synopie, zmarł w wieku IV. Starożytne źródła mówią, że był uczniem Antystenesa, twórcy cynizmu teo...