Uniwersytet Warszawski - strona 454

Prawo a moralność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

Prawo a moralność P rawo: sformułowane jest warunkowo - precyzyjnie czyli adresat jest dokładnie ustalony w ustawie nakazują dość precyzyjne zachowania. Prawo zawiera minimum reguł niezbędnych do zachowania ładu społecznego ma charakter zakazujący (negatywny) normy są stanowione - czyli ktoś j...

Charakterystyka zagadnień z prawoznastwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707

Prawoznawstwo Prawoznawstwo jest nauką o państwie, prawie oraz poglądach na państwo i prawo. Termin nauka ma wiele znaczeń. Nauka jest to zespół: twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach jej poznawania i praktycznego przekształcania przez człowieka; twierdzeń prawdziwych lub prawdopodobnych bądź ...

Cechy zjawiska społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Prawo jako zjawisko społeczne Prawo jest zjawiskiem społecznym. Cechy prawa jako zjawiska społecznego: pojawia się wtedy, gdy wyznacza sposoby zachowania pewnej grupy nie dotyczy stosunku człowieka do samego siebie wyraża wartości i potrzeby o szerszym lub węższym zasięgu społecznym powstaje j...

Polityka, państwo - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Funkcje nauki o polityce, przedmiot nauki o polityce, geneza państwa, państwo Platona i Arystotelesa, Przymusowa terytorialna suwerenna organizacja państwa, koncepcja umowy społecznej wg Hobbesa, Locke, powstanie państwa w drodze podboju, państwo i naród, państwo i jednostka w ujęciu historycznym...

Pamięć - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Maria Urban
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Kolejnym procesem poznawczym jest PAMIĘĆ. Jak każdy wie jest to zdolność do przechowywania informacji. Rozróżniamy 2 główne systemy pamięci: - pamięć deklaratywna (czyli jawna) - pamięć niedeklaratywna (czyli utajona, niejawn...

Niemiecki - dialog zdrowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Biesiadecka
 • Język niemiecki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

Dialog A Jens : Mamo, ja się źle czuję.   Mutti , ich fuehle mich nicht wohl ! Nie mogę iść do szkoły   Ich kann nicht zur Schule gehen. Mama : A cóż ci jest?   Was tut dir weh denn? Jens:   Boli mnie brzuch i głowa.   Ich habe die Bauchschmerzen und auch die Kopfschmer zen . Pewnie mam grypę!   ...

Niemiecki - słówka firma

 • Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Biesiadecka
 • Język niemiecki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

die Firma, en- firma das Unternehmen- firma , przedsiębiorstwo die  Aktiengesellschaft (AG)- spółka akcyjna die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością die  Kommanditgesellschaft (KG)- spółka komandytowa der Hauptsitz- siedziba główna der Standort- oś...

Niemiecki - słówka miasto

 • Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Biesiadecka
 • Język niemiecki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

die Stadt, Städte- miasto in der Stadt wohnen- mieszkać w mieście das Land- wieś (ogólnie) auf dem Lande wohnen- mieszkać na wsi das Dorf, Dörfer- wieś( konkretnie) im Dorf Feliksów wohnen- mieszkac we wsi F. die Alee, - n- aleja das Baudenkmal, Baudenkmäler- zabytek besichtigen- zwiedzać bewunde...

Niemiecki - słówka polityka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Biesiadecka
 • Język niemiecki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

die Wahlen - wybory der Wähler - wyborca wählen - wybierać die Kampagne - kampania, die Wahlkampagne - kampania wyborcza (* ciekawostka, jeśli chodzi o kampanię wojenną, to używamy słowa der Feldzug) der Wahlkampf - walka wyborcza (käm...

Niemiecki - słówka z tematyki karnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Biesiadecka
 • Język niemiecki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

der Angeklagte- oskarżony der Anwalt- adwokat das Attentat- zamach der Attentäter- zamachowiec der Autoaufbruch- włamanie do samochodu das Delikt, -e- wykroczenie der Dieb, -e- złodziej die Diebesbande- banda złodziei der Diebstahl,die Diebstähle...