Uniwersytet Warszawski - strona 453

Reformy zapoczątkowane w latach 70

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Reformy zapoczątkowane w latach 70. XX wieku spowodowały, że na przestrzeni ostatnich dekad Chiny wyłoniły się jako silne państwo z coraz większym zakresem wpływów i oddziaływania na wspólnotę międzynarodową, stając się niezwykle znaczącym graczem w systemie gospodarki światowej - zauważmy, w jak...

Charakterystyka NATO i ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Madej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4151

4. Uniwersalny system bezpieczeństwa zbiorowego - ONZ Uwarunkowania powstanie i istota Podstawy traktatowe, struktura organizacyjna, mechanizmy działania w świetle dokumentów statutowych Praktyka działania ONZ w wymiarze bezpieczeństwa: ...

Przedsiębiorstwa w sferze bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Madej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA: Najogólniej prywatne przedsiębiorstwa aktywne w sferze bezpieczeństwa to firmy działające jawnie i legalnie (przynajmniej w założeniu), w sposób ciągły (nie doraźnie) i mające charakter korporacyjny (przedsięwzięcia biznesowego), oferujące różnorakie usłu- gi w zakresi...

źródła prawa oraz akty prawotwórcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

Źródła prawa Źródła prawa - decyzje państwowe ustanawiające lub uznające generalne, ogólne normy postępowania. Należy do podstawowych pojęć nauk prawnych a występuje zarówno w języku praw...

Domniemanie prawne oraz wykładania prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

D omniemanie prawne Domniemanie prawne - sposób wnioskowania oparty na założeniach, iż przepisy prawa nakazują w określonych okolicznościach uznawać pewne fakty za prawnie ustalone. Rozróżnia się: domniemanie prawne formalne - nakazujące przyjmować, że ma lub miał miejsce określony fakt, dopóki n...

Formy ciał pośredniczących

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Formy ciał pośredniczących W wykonywaniu władzy państwowej niezbędne jest powołanie do życia różnorodnych ciał pośredniczących, których działanie polega na pośredniczeniu pomiędzy ośrodkami decyzji w strukturach organizacyjnych państwa a podmiotem władzy - jeśli ma nim być społeczeństwo, naród, l...

Geneza państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1470

Geneza państwa Geneza państwa , zespół przyczyn, które złożyły się na powstanie państwa. Koncepcja wywodzi się od Arystotelesa , wg której natura człowieka predestynuje go do życia w państwie, stąd jest ono naturalnym wytworem społecznego instynktu wspólnot ludzkich. Teorie powstania państwa: 1. ...

Interwencjonizm państwowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

I nterwencjonizm państwowy Założenia interwencjonizmu : Polityka interwencjonizmu wynikała z analizy doświadczeń ZSRR, który w okresie 1930-1933 jako jedyny kraj zwiększył produkcję. Teoretyczną podstawę dla przeniesienia doświadczeń radzieckich do państw kapitalistycznych stworzył John Keynes: n...

Ogłaszanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

Ogłaszanie aktów prawnych Akty normatywne wydawane na podstawie ustaw można ogłaszać w okresie od dnia ogłoszenia danej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie; akt taki nie może wejść w życie wcześniej niż ustawa. Dziennikami publikacyjnymi wydawanymi przez organy państwowe są: Dziennik Ustaw ...

Omówienie organów państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Organ państwa Organem państwa jest osoba lub grupa osób, która według obowiązującego prawa podejmuje działania w imieniu państwa uważane za działania całego państwa. Organem państwa jest np. prezydent, sejm, prokurator, ambasador. Działania państwa: władcze: - stanowienie prawa czyli tworzenie...