Uniwersytet w Białymstoku - strona 47

Prawo powierzchni- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Prawo powierzchni (superficies). Superficies - prawo rzeczowe dziedziczne i zbywalne do odpłatnego korzystania z budynku wzniesionego na cudzym gruncie. Jak wiadomo w myśl zasady: superficies solo cedit budynek wzniesiony na cudzym ...

Skutki prawne posiadania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Skutki prawne posiadania. Władztwo faktyczne sprawowane fizycznie (corpore) i w określonym zamiarze (animo) pociągało za sobą doniosłe skutki prawne: możliwość nabycia - poprzez ciągłe posiadanie rzeczy przez czas określony prawem - prawa własności osobna ochrona posiadania tzw. ochrona posesoryj...

Wnioskowanie a contrario- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

wnioskowanie a contrario - z przeciwieństwa, prowadzi do wniosków przeciwnych w porównaniu z wnioskowaniem z analogii. Jeśli pewien stan rzeczy spełnia określone przesłanki, to pociąga za sobą określone konsekwencje prawne. Przeciwnie zaś, jeśli dany stan rzeczy nie spełnia takich przesłanek , to ni...

Zdolność do czynności prawnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Zdolność do czynności prawnych - w prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowani...

BODIN

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

BODIN Urodził się po śmierci Machiavellego. Sprawiedliwy rząd nad wieloma rodzinami i tym co dla nich wspólne z władzą suwerenną na czele. PAŃSTWO = WSPÓLNOTA WSPÓLNOT Suwerenność - niezależność na zewnątrz i niezawisłość w stosunkach ...

D.E.SPINOZA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

D.E. SPINOZA Holenderski Żyd. Doszedł do wniosku, że w Piśmie Świętym znajdziemy zasady moralne, wiary, ale nie prawdy. W stanie natury mieliśmy niczym nieskrępowaną wolność, prawo natury nakazywało swobodnie myśleć. Wyszliśmy z tego stanu natury

DEIZM, TEIZM, PANTEIZM

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

DEIZM - Bóg jest pankreatorem, stworzył świat, ale nie ingeruje w świat. Według deistów, o istnieniu duchowej siły sprawczej świadczy racjonalny porządek świata materialnego. Nie ma cudów. TEIZM - Bóg stworzył świat i interesuje się losami świata. Karze grzeszników, zsyła klęski, dokonuje cudów. P...

TALIKLES,TRAZYMAH

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

TRAZYMAH stwierdza tak, że żyliśmy w stanie przed państwowym i nasze życie regulowało prawo natury (przyrody), czyli prawo silniejszego. Wg niego, Ci którzy dominowali, byli nienasyceni władzą, człowiek jest egoistą i aby bardziej dominować stworzyli państwo i prawo stanowione (prawo ucisku słabszyc...

Pojęcie przedmiotu cywilnoprawnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Pojęcie przedmiotu cywilnoprawnego. Katalog przedmiotów Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: przedmiot stosunku wyznaczone treścią stosunku zachowania jego stron -dobra niematerialne= majątkowe prawa podmiotowe -pożytki- dobra materia...

Przydatność osoby prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

. Na czym polega przydatność osoby prawnej w życiu społeczno-gospodarczym? Funkcje Dwie cechy stanowiące o atrakcyjności tej instytucji: jest ona dogodną dla obrotu gospodarczego formą koncentracji kapitału, prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności (a zatem i ryzyka) uczest­ników (udziałowców) o...