Uniwersytet w Białymstoku - strona 243

Definicja równościowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 511

16 Definicja równościowa to taka, która składa się z definiendum (to co ma być zdefiniowane) łącznika i definiensa (części definiującej). Definiendum to nie to samo co wyraz definiowany. Definiendum obejmuje termin definiowany ale może obejmować inne wyrazy. (Np. Wyraz „jabłko” oznacza owoc jabłoni...

Sport - 10 słówka

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

SPORT - 10 Przetłumacz Cycling - Table tenis - Basketball - Skiing - Swimming - Gymnastics - Diving - Handball - Volleyball - Wrestling - Sailing - Roller - Blading - Lifting - Skating - Score - Referee - Goalkeeper - Coach - Amateur - Tracksuit...

Upstream - Unit 9

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

UPSTREAM UNIT 9 PRZETŁUMACZ Waste - Warm - Cold - Acid rain - Global warming - Carbon dioxide - Fossil fuels - Nuclear power - Protection - Balanced - Bottle - Anti - pollution - Wildlife - Rubbish - Source - Aim - Estimate - Seed - Diversity - ...

Upstream - Unit 10

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

UPSTREAM UNIT 10 PRZETŁUMACZ Newborn - Adult - Pensioner - Infant - Elderly - Juvenile - Citizen - Toddler - Middle - aged person - School - age ...

Pozycja prawna Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Pozycja prawna Sejmu. Konstytucja z 1997 r. nie przejęła zasady równouprawnienia izb. Pozycja izby silniejszej jest przyznana Sejmowi. Władza ustawodawcza jest powierzona wspólnie Sejmowi i Senatowi, ale sprawowanie kontroli nad działalnością rządu jest wyłączną domeną Sejmu. Sejm powoduje rozwiąza...

Swoiste źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Tzw. Swoiste źródła prawa Mają dla prawa administracyjnego specjalne znaczenie i ze względu na swoje cechy są w doktrynie prawa administracyjnego osobno przedstawiane i dyskutowane, należą do nich min. akty planowania, statuty i regulaminy oraz normy techniczne ...

Wykład - definicja zespolenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Zespolenie polega na połączeniu sił i środków administracji publicznej zajmującej się różnymi materiami w jedną całość na danym terytorium, a więc ścisłą współpracę poszczególnych jej ogniw połączonych przez jeden wspólny podmiot- „zwierzchni...

Wykład - pojęcie umowy adhezyjnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

pojęcie umowy adhezyjnej Umowy adhezyjne- określone kategorie umów, ochrona podmiotu słabszego, 398-421 , coś bardziej w rodzaju jednostronnego aktu przystąpienia do wzorca ustalonego przez stronę silniejszą. niż konsensusu Np. przedsiębiorca -oferta- konsument ...

Źródła prawa dotyczące załatwiania sporów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

Źródła prawa dotyczące załatwiania sporów. Z umów wielostronnych należy wymienić przede wszystkim konwencję haską o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych z 1907 r., obszerne postanowienia zawiera

Definicja sporu międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

Definicja sporu międzynarodowego. Spór międzynarodowy - sytuacja w której państwa występują ze skonkretyzowanymi, sprzecznymi stanowiskami i roszczeniami. Powstawanie sporów jest nierozerwalnie związane za stosunkami międzynarodowymi i wynikają ze sprzeczności interesów, polityki i podejścia do wie...