Uniwersytet w Białymstoku - strona 242

RECEPTA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

395. RECEPTA. Recepta była to forma paktu pretorskiego a więc taka której na mocy swojego imperium pretorowie umożliwiali ochrony procesowej umozliwiajacej wniesienie actio. Recepta była formą zobowiązania gwarancyjnego przyjmowanego przez jednego z uczestników zobowiązania. Krótko więc mówiąc recep...

Stypulacja akwiliańska-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

439. STYPULACJA AKWILIAŃSKA. Stypulacja akwiliańska została stworzona przez znanego prawnika od którego imienia wzięła swoją nazwę. Przy jej zastosowaniu przeprowadzano nowację wszelkich stosunków obligacyjnych między dwoma podmiotami co umożliwiało ich umorzenie za pomocą jednej tylko czynności pra...

USUS I USUSFRUCTUS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

287. USUS I USUSFRUCTUS. Usus i ususfructus są to służebności osobiste. Usus czyli prawo do korzystania z cudzej rzeczy bez możliwości pobierania z niej pożytków; usus fructus czyli prawo do korzystania i pobierania korzyści z rzeczy cu...

Wielość podmiotów zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

310. WIELOŚĆ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANIA. W każdym zobowiązaniu musi występować co najmniej dwa podmioty a mianowicie dłużnik i wierzyciel. Istniały jednak stosunki w których występowała większa ilość osób należących do zobowiązania. Dlatego też w węzłach obligacyjnych możemy mówić jedynie o stronach a n...

Zastaw jako prawo akcesoryjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

294. ZASTAW JAKO PRAWO AKCESORYJNE. Zastaw jako prawo akcesoryjne a więc dodatkowe objawia się tym że jest to dodatkowe zabezpieczenie istniejącego już zobowiązania. Zastawca najczęściej bywa osobiście dłużnikiem zastawnika a zastaw ma służyć dodatkowemu poręczeniu spłaty długu. ...

Zobowiązania quasi ex contractu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

306. ZOBOWIĄZANIA QUASI EX CONTRACTU. Zobowiązanie jak gdyby z kontraktu był to stan faktyczny zblizony do kontraktu lecz nie będący nim należały tutaj takie typy zobowiązań jak : prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia a więc negociorum gestio oraz

Zobowiązania solidarne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

313. ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE. Zobowiązanie solidarne jest to jedno świadczenie do wykonania w całości nie ważne przez którego z dłużników. Jeżeli jeden z dłużników wykonał świadczenie w całości to zobowiązanie wygasało zwalniając tym samym pozostałych dłużników z konieczności wykonania zobowiązania. ...

Postępowanie administracyjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

Postępowanie administracyjne - jest to uregulowany prawem ciąg czynności procesowych, podejmowanych przez organ administracji publicznej oraz inne podmioty i uczestników postępowania w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, a także przeprowadzenia weryfikacji zapadłego rozstrzyg...

Cel postępowania sądowoadministracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 315

1. Cel postępowania sądowoadministracyjnego. POSTEPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE- to regulowany prawem procesowym ciąg czynności procesowych sądu administracyjnego i innych podmiotów tego postępowania podjętych w celu rozstrzygnięcia sporu o zgodność z prawem działania bądź zaniechania działania prz...

Konglomerat-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

8 Konglomerat - organizacja gospodarcza skupiająca różnorodne podmioty gospodarcze, nie powiązane ściśle ze sobą. Najczęściej konglomerat tworzony jest przez holding i grupę zróżnicowanych jed...