Uniwersytet w Białymstoku - strona 244

Morskie wody wewnętrzne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Morskie wody wewnętrzne. Wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskie o określonej szeroko...

Pojęcie prawa lotniczego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Pojęcie prawa lotniczego. Jest to zespół norm dotyczących przestrzeni powietrznej i jej wykorzystywania dla lotnictwa. Zajmuje się : sytuacją prawną przestrzeni powietrznej dopuszczaniem samolotów do obcej przestrzeni powietrznej, ...

Pojecie prawa wojennego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Pojecie prawa wojennego. Prawo wojenne - zespół norm regulujących walkę zbrojną państw lub innych podmiotów prawa międzynarodowego. Głównym jego celem jest złagodzenie okrucieństw wojny. Wiele z norm prawa wojny są ius cogen...

Wody archipelagowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Wody archipelagowe. Ten rodzaj wód wprowadza konwencja prawa morza z 1982 r. na których obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu lecz też na trasach normalnie wykorzystywanych dla żeglugi międzynarodowej nie podlegające zaw...

Zagadnienie ciągłości i sukcesji państw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 224

Zagadnienie ciągłości i sukcesji państw. Sukcesja w stosunku do umów międzynarodowych: teoria tabula rasa, teoria prawa wyboru, teoria kontynuacji z prawem wypowiedzenia, teoria praw...

Śmierć oskarżonego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Śmierć oskarżonego Jeżeli nastąpiła przed wszczęciem postęp. — odmawia się wszczęcia postęp.. Jeżeli zmarł wtoku wszczętego postęp. podlega ono natychmiastowemu umorzeniu. Od tej zasady dopuszczalne są odstępstwa. Wolno przeprowadzić postęp. kasacyjne na korzyść oskarżonego, mimo jego śmierci, można...

Źródła uzupełniające - regulacja dotycząca pragmatyk

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 154

31.Źródła uzupełniające - regulacja dotycząca pragmatyk w sytuacji, gdy dana materia nie została uregulowana w źródle podstawowym 1) Kodeks pracy 2) Kodeks cywilny 3) Ustawy szczególne, np. ustawa o pracownikach urzędów państwowych ...

Co można umorzyć - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

. Co można umorzyć? Umorzyć można: @ zaległości podatkowe @ odsetki za zwłokę @ opłatę prolongacyjną Nie można umorzyć samego podatku, jeśli nie jest zobowiązaniem nie wymagalnym. Umorzenie zaległości oznacza także umorzenie odset...

Inkasent - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

. Definicja inkasenta. Art. 9 op. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu...