Uniwersytet w Białymstoku - strona 237

Pojecie wojny i konfliktu zbrojnego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 476

Pojecie wojny i konfliktu zbrojnego. Wojna w sensie prawnym - zerwanie stosunków pokojowych między państwami i przejście do stosunków wojennych które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi wobec drugiego państwa. Konflikt zbrojny - pojęcie szersze od wojny. Obejmuje ona bowiem przejawy w...

Pomieszczenia misji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Pomieszczenia misji. Pomieszczenia misji - budynki lub część budynków i tereny przyległe do nich, użytkowane dla celów misji, łącznie z rezydencją szefa misji. Są nietykalne, a wejście na nie może być tylko za zgodą szefa misji. Państwo wysyłające ma prawo umieszczania na budynkach misji godła i fl...

Prawo międzynarodowe a prawo międzynarodowe prywatne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 378

Prawo międzynarodowe a prawo międzynarodowe prywatne. Prawo międzynarodowe prywatne - zespół norm których zadaniem jest wskazanie określonego systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej. Jest to w pewnym sensie ...

Sposoby załatwiania sporów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Sposoby załatwiania sporów Rodzaje załatwiania sporów: nie prowadzące do wiążącego dla stron rozstrzygnięcia, (rokowania, dobre usługi, pośrednictwo, badania i koncyliacja). Pierwsze trzy to postępowanie dyplomatyczne bez udziału organu międz...

Sprzeciw wobec zastrzeżeń.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Sprzeciw wobec zastrzeżeń. Sprzeciw: Zwykły, postanowienia do których zgłoszono zastrzeżenia, a następnie sprzeciw, nie mają zastosowania między państwem zgłaszającym zastrzeżenie a państwem zgłaszającym sprzeciw. Ma on znaczenie polityczne lub moralne. Kwalifikowany, między państwem które zgłosi...

Stosunki prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Stosunki prawnomiędzynarodowe. Pojecie stosunków prawnomiędzynarodowych jest pojęciem węższym od pojęcia stosunków międzynarodowych gdyż nie wszystkie stosunki międzynarodowe mają charakter prawny i są regulowane przez prawo międzynarodowe. W każdym stosunku prawnomiędzynarodowym wyróżniamy: podm...

Szelf kontynentalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Szelf kontynentalny. Dno morskie i podziemia płytkich obszarów przylądowych gdzie państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawo poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych szelfu. Minimalna szerokość szelfu wynosi 200 mil mierzonych o...

Ustanowienie stosunków dyplomatycznych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 350

Ustanowienie stosunków dyplomatycznych. Nawiązanie i utrzymywanie stosunków zależy od zgody zainteresowanych państw. Uznanie państwa nie pociąga za sobą automatyczne nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych, jak i nieuznawanie państwa nie oznacza nieutrzymywania stosunków dyplomatycznych. Zerwani...

Współpraca międzynarodowa w przestrzeni kosmicznej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Współpraca międzynarodowa w przestrzeni kosmicznej. W celu rozszerzenia współpracy międzynarodowej na przestrzeń kosmiczną zawarto odpowiednie umowy (1968) układ o ratowaniu kosmonautów układ o powrocie kosmonautów, zwrocie obiektów wystrzelonych w przestrzeń kosmiczną Przewiduje on m. in. obow...

Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia a zmiany terytorialne. Zakaz użycia siły: przeciwko temu wypowiadał dekret o pokoju z 8 XI 1917 władzy radzieckiej, obecnie jest to powszechnie przyjęta norma prawa międzynarodowego. Mówi o tym również Karta Narodów Zjednoczonych. Prawo narodów ...