Uniwersytet w Białymstoku - strona 236

Doktryna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

Doktryna Doktryna - czyli poglądy nauki prawa. Podobnie jak orzecznictwo ale w inny sposób wyjaśnia, precyzuje przepisy obowiązującego prawa ale w szerszym zakresie niż orzecznictwo może kształtować poczucie prawne w społeczeństwie np. poddając krytyce przepisy obowiązujące. Autorytet naukowy nadaj...

Morska strefa przyległa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Morska strefa przyległa. Obszar morza otwartego o określonej szerokości, przylegający do zewnętrznej granicy morza terytorialnego, na którym państwo nadbrzeżne sprawuje w odniesi...

Obiekty w przestrzeni kosmicznej - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Obiekty w przestrzeni kosmicznej. Układ z 1967 r. przyjął zasadę że każdy obiekt wypuszczony w przestrzeń kosmiczną ma przynależność państwa, w którym jest zarejestrowany. Państwo rejestracji obiektu kosmicznego zachowuje jurysdykcję i nadzór nad takim obiektem oraz nad jego załogą w czasie pozosta...

Obowiązek przestrzegania umów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Obowiązek przestrzegania umów. Zasada „świętości umów” - jeśli zgodę wyrażono we właściwej formie i umowa została zawarta, strony umowy zobowiązane są wykonać w dobrej wierze jej postanowienia. Ma ona zastosowanie do wszystkich ważnie zawartych i będących w mocy umów międzynarodowych. Nie można pow...

Obszary morskie - klasyfikacja.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Obszary morskie - klasyfikacja. Wg zmniejszającej się kompetencji państwa nadbrzeżnego, w kierunku od lądu do morza pełnego: wody wewnętrzne, wody archipelagowe, morze teryto...

Ochrona ludności cywilnej - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Ochrona ludności cywilnej. Ludność cywilna nie biorąca udziału w wojnie musi być zabezpieczona przed skutkami działań wojennych, bez względu na rasę, narodowość, religię lub przekonania polityczne. Szczególnej ochronie podlegają ranni, ch...

Odpowiedzialność jednostek - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Odpowiedzialność jednostek. Odpowiedzialność indywidualna za 3 rodzaje zbrodni: zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości. Zasady norymberskie - jednostkę można pociągnąć do odpowiedzialności za pogwałcenie prawa międzynarodowego i ulega ona ukaraniu na podstawie pr...

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 252

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Państwo utrzymuje stosunki z innymi podmiotami za pośrednictwem swoich organów. Rodzaje organów państwa: wewnętrzne, głowa państwa, parlament, rząd i szef rządu, minister spraw zagranicznych i minister współpracy gospodarczej z zagranicą. zewnętrzne....

Pojecie prawa przeciwwojennego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Pojecie prawa przeciwwojennego. Jest to zespół norm utrudniających lub prawnie uniemożliwiających wybuch wojny. Do tego rodzaju norm należą postanowienia które bezpośrednio wprowadzają zakaz agresji oraz takie które w jakikolwiek inny sposób zmniejszają prawdopodobieństwo wybuchu wojny lub jej zasi...