Uniwersytet w Białymstoku - strona 238

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe. Zdarzenie prawnomiędzynarodowe - zdarzenie które powoduje skutki prawne w sferze prawnomiędzynarodowej. Klasyfikacja zdarzeń: Naturalne - pewne fakty fizyczne lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana

Postępowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Postępowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu. Art. 170 op. Jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnosząc...

Funkcje partii politycznych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

13. Funkcje partii politycznych wyborcza- pp są powołane, by brać udział w wyborach, dążą do zdobycia władzy. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego zasobu kadrowego, która można wystawić w wyborach i później efektywnie utrzymać władzę. edukacyjna- edukuje społeczeństwo w zakresie procedur wyborc...

Doręczenie pisam podatkowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

. Kto może doręczać pisma podatkowe? Art. 144 op. Organ podatkowy może doręczać pisma podatkowe za pomocą: @ poczty i jej pracowników - za pokwitowaniem @ swoich pracowników @ przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, np...

Przestrzeń powietrzna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Przestrzeń powietrzna. Teoria nierozerwalności przylegania - przestrzeń powietrzna nad morzem pełnym podobnie jak wody morza pełnego nie podlega suwerenności żadnego państwa, a korzystanie z niej na prawach równości przysługuje wszys...

Kontrakty literalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

344. KONTRAKTY LITERALNE. Kontrakty literalne zawierane litteris opierały się dla swej ważności na odpowiednim wpisie w księdze rachunkowej. A więc stony kontraktu musiały wyrazić swoją wolę w postaci pisemnej. Kontrakty takie przybierały różne formy takie jak transcriptio i to zarówno jako re i per...

Luka contra legem- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Luka contra legem dotyczy sytuacji, w której stosujący prawo podmiot ocenia ujemnie pozytywne konsekwencje, zawarte w normach prawnych. ...

Luka intra legem- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Luka intra legem polega z kolei na mało precyzyjnych sformułowaniach języka prawnego. Powstaje wtedy, gdy regulacja jest zbyt „luźna", za mało konkretna. ...

Stosunek prawny- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Stosunek prawny - regulowany normami prawny i stosunek społeczny etyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa ...