Uniwersytet w Białymstoku - strona 219

PRAWO CYWILNE - zasady postępowania

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2009

Ściąga NACZELNE ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Naczelne zasady postępowania cywilnego są to założenia, pewne konstrukcje, na których opierają się zasady procesowe. Niektóre z nich są sformułowane w przepisach procesowych, jednak większość z nich nie. Zasady te reprezentują pewne wartości, wynikają z...

PRAWO ZARZĄDU TERYTORIALNEGO

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2114

notatka PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Samorząd - - w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych - w znaczeniu prawnym- - ma zawsze charakter korporacji (związek osób fizycznych) - korporac...

Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji w świetle kodeksu postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ I1. Pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego. Prawo administracyjne jest zbiorem norm materialnych prawnych. W celu ich realizacji muszą istnieć prawne normy formalne, które reg...

Statuty Kazimieza Wielkiego, Statuty litewskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Statuty Kazimierza Wielkiego i ich redakcje - stanowiły początek ustawodawstwa, wkraczały na grunt prawa sądowego, powstały, ponieważ w kraju istniała konieczność ujednolicenia prawa, Kazimierz Wielki chciał zlikwidować „złe z...

Prawo rzymskie, arenga- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Arenga (współcześnie występuje jako preambuła), część kontekstu w dokumencie średniowiecznym - zawierała ogólne powody wystawienia dokumentu, często występowały wątki religijne. ...

Kontrakty literalne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

VII. KONTRAKTY LITERALNE 1.EXPENSILATIO - to przekształcenie danego zobowiązania w zobowiązanie z tytułu wpisu do księgi rachunkowej, ...

Res iudicata- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Res iudicata (też res judicata; łac. "rzecz (już) osądzona") - pojęcie języka prawniczego określające prawomocność orzeczenia sądowego lub ostateczność decyzji administracyjnej...

Uprawnienia- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Uprawnienia - dają adresatowi prawo wyboru, co oznacza, iż może on skorzystać z danego prawa lub nie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. ...

Państwo i społeczeństwo - słówka

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO - 14 Przetłumacz Monarchy - Republic - Government - Members - Election - Prime Minister - Parliament - Foreign - International - Liberal - Scholarship - Salary - Pension - Fine - Referendum - Majority - Refugee -

Filozofia - Etyka Arystotelesa

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

Etyka Arystotelesa Dążenie do etyki wymaga wysiłku, nie wystarczy sama wiedza o niej. Etyka złotego środka- działanie etyczne polega na unikaniu skrajności. Np. ani głód ani obżarstwo nie jest dobre. To co jest złe pochodzi z nadmiaru lub niedostatku. Człowiek powinien kierować się własnym rozumem....