Uniwersytet w Białymstoku - strona 220

Prawoznawstwo - instytucje prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

INSTYTUCJE PRAWNE Instytucje prawne - trwałe formy uregulowania przez prawo stosunków społecznych np. związek małżeński, dzierżawa, własność na instytucję prawną składa się zespół powiązanych norm. Jest to przejaw formalizmu tak jak w przypadku czynności prawnych pojęcie `instytucje prawne' jest u...

Prawo europejskie II - zasady UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

ZASADY UE prawa podstawowe wynikają z dwóch źródeł: orzecznictwo TSUE Karta Praw Podstawowych zasady ogólne prawa UE zasady wspólne dla państw demokratycznych wolność równość poszanowanie praw człowieka demokratyzm państwo prawne zasady UE autonomia prawa unijnego pierwszeństwa skutku...

Prawo wekslowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

Prawo wekslowe z 1775 - ustanowione w nawiązaniu do wcześniejszych norma partykularnych obowiązujących w niektórych miastach - miało charakter ogólnokrajowy - weksle miały służyć zabezpieczenie kredytowe i stanowić zobowiązanie do umów o ...

Statut organiczny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

. Statut organiczny z 1832 roku - ogłoszony przez cara Mikołaja I jako legalna zmiana konstytucji - inkorporował królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako prowincję - nie urzeczywistniono w nim instytucji zgromadzenia stanów prowincjonalnych, nie utrzymano

Definicja obowiązku podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

. Definicja obowiązku podatkowego. Art. 4 op. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. O...

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 217

. Wymień efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Art. 59 op. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: @ zapłata (wpłata przy zobowiązaniach płatnikach i inkasentach) @ pobranie podatku przez płatnika/inkasenta @ potrącenia @ zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku @ prze...

Płatnik - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Definicja płatnika. Art. 8 op. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie

Podatki stanowiące dochód gminy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Wymień podatki stanowiące dochód gminy. Podatki stanowiące dochód gminy: - Podatek od nieruchomości. - Podatek od środków transportowych. - Podatek rolny. - Podatek...

Przesłanki o zastosowaniu ulg - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Przesłanki zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawanych z wniosku. Co do zasady ulgi przyznaje się na wniosek. Czasami tylko stosuje się z urzędu. Przesłanki zastosowania ulg na wniosek: @ wniosek podatnika @ ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny (lub obie przesł...

Rodzaje rejestrów zastawów skrabowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

. Rodzaje rejestrów zastawów skarbowych. Art. 43 op oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.). Rodzaje zastawów skarbowych: @ Rejestry zastawów skarbowych ...