Uniwersytet w Białymstoku - strona 190

Systematyka prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Systematyka prawa międzynarodowego. Nie ma jednolitej systematyki wykładu prawa międzynarodowego. Ludwik Elhrih w podręczniku z 1958 r. wyróżnił 4 działy na które składają się: prawo międzynarodowe nauka prawa międzynarodowego podmioty prawa międzynarodowego mechanizmy stosowane między podmiot...

Szpiedzy dezerterzy i najemnicy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

Szpiedzy dezerterzy i najemnicy. Szpieg - osoba która działając potajemnie lub pod fałszywymi pozorami, zbiera lub stara się zbierać wiadomości, w obrębie działań wojennych jednej ze stron, z zamiarem przekazania tych wiadomości stronie przeciwne...

Terytorium państwowe - istota.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Terytorium państwowe - istota. Terytorium państwowe - stanowi przestrzeń na którą rozciąga się władza suwerenna określonego państwa, jest to trójwymiarowa przestrzeń. W skład terytorium wchodzą: obszar lądowy, morskie wody przybrzeżn...

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych. Aby uchwały organizacji międzynarodowych można było uznać za źródła prawa międzynarodowego muszą być: prawnie wiążące, tworzyć nowe normy prawne. Uchwały odpowiadające powyższemu można podzielić na dwa rodzaje: uchwały odnoszące się zagadnień z...

Umowa międzynarodowa - pojęcie, nazwa i rodzaje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Umowa międzynarodowa - pojęcie, nazwa i rodzaje umów międzynarodowych Umowa międzynarodowa - wspólne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki. Nazwa umowy nie ma znacz...

Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców i za stronę wojującą, uznanie za naród. Uznanie państwa - jest jednostronnym aktem za pomocą którego państwo lub państwa oświadczają lub milcząco przyjmują, że istniejącą organizację terytorialną uważają za państwo, ze wszystkimi wynikłymi z tego konse...

Wejście w życie umowy i rejestracja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

24. Wejście w życie umowy i rejestracja Wejście w życie umowy: 1.. umowa sama określa moment swego wejścia w życie: umowy nie zawierające ratyfikacji najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania umowy, czasami wejście w życie może być połączone ze spełnieniem warunku (tzw. warunek zawieszając...

Wojna powietrzna - siły zbrojne i akty walki.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Wojna powietrzna - siły zbrojne i akty walki. Wojna powietrzna - akty walki dokonywane w przestrzeni powietrznej państw wojujących lub nad pełnym morzem przez siły lotnicze stron wojujących, i akty walki dokonywane z powietrza w stos...

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. Korzystanie z obszarów morskich ma w dużym stopniu charakter międzynarodowy dlatego też powstała potrzeba uregulowania wielu zagadnień zwi...

Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego i jego ograniczenia.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego i jego ograniczenia. Zasada zwierzchnictwa terytorialnego - wszystkie osoby i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu a domniemanie przemawia za tym że każde może postępować na własnym terytorium tak jak chce. Zasada ta ozn...