Uniwersytet w Białymstoku - strona 186

Kodyfikacja prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Kodyfikacja prawa międzynarodowego. Kodyfikacja - systematyczne zestawienie jego przepisów. Charakter prawny kodyfikacji a więc i moc wiążąca dla państw zależy od tego kto kodyfikuje i w jakiej formie. kodyfikacje prywatne. Do organizacji które próbują poddać kodyfikacji prawo międzynarodowe należ...

Kroki nieprzyjacielskie - metody i środki walki.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Kroki nieprzyjacielskie - metody i środki walki. Środki szkodzenia nieprzyjacielowi - wszelkie działania których celem jest zabicie członków sił zbrojnych, ich zranienie lub wzięcie do niewoli. Wybór środków zależy od państw walczących. Prawo międzynarodowe nie pozwala na nieograniczone prawo wybor...

Kwestia suwerenności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Kwestia suwerenności. Suwerenna równość państw: państwa są równe pod względem prawnym, każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością każde państwo ma obowiązek szanowania osobowości innych państw, integralność te...

Kwestie rozbrojenia i ograniczeń zbrojeń - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805

Kwestie rozbrojenia i ograniczeń zbrojeń. Rozbrojenie - zmniejszenie potencjału wojskowego, aż do całkowitej jego likwidacji. Ostatecznym celem jest rozbrojenie powszechne i ostateczne. Od tego należy odróżnić ograniczenie zbrojeń które nie ma na celu rozbrojenie ale tylko zahamowanie zbrojeń. Dwa ...

Międzynarodowa ochrona grup ludzkich i praw człowieka - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Międzynarodowa ochrona grup ludzkich i praw człowieka - rozwój ochrony praw człowieka, Karta NZ a prawa człowieka, powszechna deklaracja praw człowieka, pakty praw człowieka, zwalczanie ludobójstwa. Rozwój ochrony praw człowieka - początkowo była to kwestia wyłącznie danego, państwa po I wojnie głó...

Morska strefa ekonomiczna i strefa wyłącznego rybołówstwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Morska strefa ekonomiczna i strefa wyłącznego rybołówstwa. Strefa ekonomiczna - państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawo poszukiwania i eksploatacji wszelkich zasobów (żywych i mineralnych) wód morskich oraz dna morskiego i jego podziemia. Jest to suma uprawnień w strefie wyłącznego rybołówstwa i...

Morze pełne - zasada wolności i jej ograniczenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1477

Morze pełne - zasada wolności morza otwartego, wolność żeglugi i jej ograniczenia. Morze pełne nie podlega suwerenności żadnego państwa, a korzystanie z niego pozostaje wolne dla wszystkich państw i ich obywateli. Jedynym ograniczeniem wolno...

Nabycie terytorium państwowego - sposoby.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Nabycie terytorium państwowego - sposoby. Dwa rodzaje nabycia terytorium: pierwotne, państwo nabywa terytorium, które do tego czasu nie pozostawało pod władzą żadnego państw, (zawłaszczenie ziemi niczyjej czyli okupacja, przyrost) zawłaszc...

Neutralność w wojnie - lądowej, morskiej i powietrznej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Neutralność w wojnie - lądowej, morskiej i powietrznej. Dziś trudno mówić o całkowitej neutralności, bo trudno traktować jednakowo państwo napadnięte i agresora. Wojna lądowa - terytorium państwa neutralnego jest nienaruszalne, jeśli na ...

Obowiązywanie umów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Obowiązywanie umów - kwestia ważności, przyczyny nieważności, wygaśnięcia, wypowiedzenia, zawieszenia i wpływ wojny na umowy międzynarodowe. Zasada „świętości umów” - jeśli zgodę wyrażono we właściwej formie i umowa została zawarta, strony umowy zobowiązane są wykonać w dobrej wierze jej postanowie...