Uniwersytet Szczeciński - strona 98

Odwzorowanie azymutalne ortograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

Odwzorowanie azymutalne ortograficzne Powstaje ono wówczas, gdy punkty węzłowe siatki geograficznej rzutowane są na płaszczyznę promieniami wychodzącymi z punktu znajdująceg...

Odwzorowanie płaszczyznowe Lamberta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Odwzorowanie płaszczyznowe Lamberta: • siatka nieperspektywiczna zachowująca wieność pól • promienie obrazów równoleżników w położeniu biegunowym są równe cięciwom między stycznym biegunem, a danymi równoleżnikami • w tym odwzorowaniu można ...

Siatka azymutalna centralna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Siatka azymutalna centralna Inaczej nazywana siatką środkową, ortodromową lub gnomoniczną. Używana już była w VI w. p.n.e. przez Talesa z Miletu do prezentacji map układu gwiazd. W siatce tej odległość między równoleżnikami w marę oddalania...

Siatka stereograficzna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Siatka stereograficzna Jest to siatka równokątna, a jej twórcą był prawdopodobnie Hippach i jej pierwszym zastosowaniem była powierzchnia nieba. Jest to rzut perspektywiczny, w którym promienie rzutujące wychodzą ze środka odwzorowanej bryły. Obwód tego koła jest jednocześnie obrazem

Odwzorowania płaszczyznowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Odwzorowania płaszczyznowe • siatka azymutalna powstaje na skutek przeniesienia siatki geograficznej na płaszczyznę przyłożoną stycznie (lub siecznie) w dowolnym miejscu kuli • obrazami

Odwzorowania równokątne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Odwzorowania równokątne • w odwzorowaniu wiernokątnym wszystkie kąty w danym punkcie odwzorowane są bez zniekształceń • elipsa zniekształceń ma kształt okręgu o promieniu zależnym od lokalnych zniekształceń długości • między dwie...

Odwzorowanie azymutalne równopolowe Lamberta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Odwzorowanie azymutalne równopolowe Lamberta (nazwa pochodzi od twórcy) 1772 Nieperspektywiczność oznacza, że podobnie jak w przypadku siatki Postela, nie można tego odwzorowania otrzymać w wyniku rzutu geometrycznego. Siatka ta s...

Etnopia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

ENTROPIA ENTROPIA (S) - termodynamiczna funkcja , nie zależna od drogi przejścia od jednego stanu do drugiego , a zależna tylko od początkowego i końcowego stanu układu. Entropia jest funkc...

Agregacja konfliktu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Agregacja konfliktu - nierozwiązany konflikt narasta, nie ma strategii rozwiązania. Trzeba w końcu zastosować którąś z metod np. strajk, rozwód. Koszty rozwiązania wzrastają, zastosowanie koniecznego rozwiązania kończy konflikt na krótki czas. Dlatego jak najszybciej trzeba coś zrobić. Agregacja k...

Funkcje rodziny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Funkcje rodziny Prokreacyjna - wiąże się z przedłużeniem życia gatunku. To zadanie jest najprostszym i najmilej spełnianym obowiązkiem jakie posiada rodzina jako grupa społeczna. Socjalizacja - polega na przygotowaniu dzieci do życia w społeczeństwie oraz wzajemnej interakcji na linii rodzice - ic...