Uniwersytet Szczeciński - strona 99

Kontrola społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

KONTROLA SPOŁECZNA Każda grupa, zbiorowość społeczna rozwija szereg zmian, sugestii, sposobów przekazywania, nakazów i zakazów, system perswazji i nacisku, sankcji aż do przymusu fizycznego włącznie, system wyrażania uznania, wyróżnie...

Przyczyny patologii-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

PRZYCZYNY PATOLOGII Zjawisko opóźnienia kulturowego (każde środowisko funkcjonuje jeżeli postęp techniczny idzie ze społecznym. Jeżeli ten techniczny idzie do przodu to powoduje to patologię, bo człowiek nie jest w stanie nadążać za nowościami gdyż nie mają pieniędzy). Zakłócenie międzyludzkich zw...

Przywódcy i podwładni-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Przywódcy i podwładni Przywódca - to każdy kto w stopniu większym niż inni ma wpływ na podejmowanie decyzji grupy. Przywódcą jest osoba która: jest kompetentna, ma umiejętności organizacyjne, komunikuje się z innymi, jest otwarta, prawa, uczciwa, sprawiedliwa. Podwładni - osoby, które powinny mieć ...

Ergonomiczne aspekty w projektowaniu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Małgorzata Szyszko
 • Wprowadzenie do techniki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1526

ERGONOMICZNE ASPEKTY W PROJEKTOWANIU Ergonomia jest nauką zajmującą się zagadnieniami dostosowania maszyn, urządzeń, narzędzi, technologii czy przedmiotów do fizjonomicznych, psychicznych, społecznych wymagań organizmu ludzkiego. Ergonomiczne SA...

GPS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Istotną zaletą technologii GPS jest jej wysoka dokładność wyznaczania współrzędnych wektorów łączących punkty geodezyjne rzędu 10-5 do 10-8. Dokładność ta jest możliwa do osiągnięcia niezależnie od pory dnia i nocy, odległości pomiędzy punktami oraz ich wzajemnej widoczności. Proces obserwacji i ob...

Model konkurencji monopolistycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

model konkurencji monopolistycznej produkty na rynku są zróżnicowane i posiadają bliskie substytuty (na rynku producenci produkują i sprzedają zróżnicowane produkty będące bliskimi substytutami) Substytutami danej branży istnie...

Mikroekonomia - pojecie Trust

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Trust - to nowe przedsiębiorstwo powstałe z samodzielnych firm Trust stanowi jakościowo wyższą formę monopolizacji produkcji. Trust jest nowym przedsiębiorstwem, powstałym zamiast samodzielnie istniejących dotychczas firm. Akcjonariusze ( ud...

Nauka o materiałach - Poliamidy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Poliamidy to polimery , które posiadają wiązania amidowe -C(O)-NH- w swoich głównych łańcuchach. Poliamidy mają bardzo silną tendencję do krystalizacji dodatkowo wzmacnianą tworzeniem ...

Poliuretany (PUR lub PU)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Poliuretany ( PUR lub PU ) to polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji , wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi . Cechą wyróżniającą poliuretany od innych polimerów jest występowanie w ich głównych łańcuchach ugrupowani...

Nauka o materiałach - Poliwęglany

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Poliwęglany - grupa polimerów z grupy poliestrów , będące formalnie estrami kwasu węglowego . Poliwęglany są termoplastycznymi (formowanymi przez wtrysk i