Uniwersytet Szczeciński - strona 53

Macierz i macierz złożona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

. Macierze - macierzą A złożoną z n wierszy i n kolumn nazywamy odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego dwóch podzbiorów zbioru liczb naturalnych. Zbiór elementów macierzy kwa...

Fotogrametria- produkty finalne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Produkty finalne i główne zastosowanie: - zdjęcia i obrazy cyfrowe - mapy numeryczne w postaci cyfrowej - barwne ortofotomapy cyfrowe, zwykłe i stereoskopowe - numeryczny model terenu - numeryczny model pokrycia terenu - Typ A - ok...

Fotopunkty-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911

Fotopunkty Punkty dowiązania (fotopunkty) sygnalizowane w terenie: - naturalna sygnalizacja (do opracowań map średnio i małoskalowych) - punkty wyszukiwane przed nalotem i przyjęte do geodezyjnego i fotogrametrycznego wyznaczenia (np. właz do kanału, trójmiedza, pojedynczy krzak, przecięcie dróg po...

Kalibracja kamery-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631

Kalibracja kamery Kalibracja kamer ma na celu dostarczenie charakterystyki metrycznej kamerfotogrametrycznych. Taka charakterystyka jest niezbędna do przeprowadzenia pracfotogrametrycznych i obejmuje następujące parametry: 1)odległość obrazowa kamery (stalą kamery — oznacza się przez ck lub f), 2)p...

Kamera fotogrametryczna- pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Obiektyw kamery fotogrametrycznej - Obiektywy te służą do lotniczych zdjęć topograficznych. Stawia się im bardzo duże wymagania odnośnie precyzji odwzorowania wymiarów. Dystorsja obiektywu - wynika ze zmienności powiększenia dla punktów leżących...

Kamery niemetryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3465

Kamery niemetryczne. KAMERA NIEMETRYCZNA - kamera o częściowo lub całkowicie nieznanych (lub niewyznaczalnych) i często niestabilne elementach orientacji wewnętrznej. Używanie takich kamer do pomiarów metrycznych uzasadniane jest ich ogólną dostępnością, niską ceną a także często - specyfiką zadani...

Metody wykonywania zdjęć pojedynczych i stereoskopowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Metody wykonywania zdjęć pojedynczych i stereoskopowych. Celem polowych prac terrofotogrametrycznych jest dostarczenie zdjęć i danych pomiarowych umożliwiających opracowanie mapy lub uzyskanie liczbowych informacji o sfotografowanym obiekcie. Metoda nie nadaje się do stosowania w terenach o mało zr...

Obraz cyfrowy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Obraz cyfrowy Jest to uporządkowany zbiór pikseli w postaci np. macierzy z przypisanymi do nichjasnościami spektralnymi lub poziomami szarości zapisanymi na nośniki danych najczęściej nastronę bajtową tzn. stopień szarości pojedynczego

Określenie parametrów ekspozycji z uwzględnieniem efektu Schwarschilda...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Określenie parametrów ekspozycji z uwzględnieniem efektu Schwarschilda.   Efekt Schwarzschilda to pozorna utrata czułości filmu przy bardzo krótkich i bardzo długich czasach naświetlania. Należy wtedy wprowadzić odpowiednią korektę, czyli wydłużyć