Uniwersytet Szczeciński - strona 52

Podział usług handlowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Podział usług: Usługi można podzielić na : podstawowe, zaspokajające potrzeby materialne oraz dodatkowe urzeczywistniające potrzeby indywidualne klienta. Podstawowe usługi logistyczne: -usługa przewozowa, polegająca tylko i wyłącznie na wykonaniu przewozu na trasie źródło- cel z ograniczonym zak...

Czynniki szczegółowe rozwoju logistyki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

CZYNNIKI SZCZEGÓŁOWE ROZWOJU LOGISTYKI: Szczegółowe czynniki wywołujące wzrost znaczenia logistyki w sferze gospodarki w kontekście presji minimalizacji kosztów obejmują: zmianę orientacji rynkowej, która powinna być nakierowana na nabywcę (jego fizyczne potrzeby), wyższe wymagania klientów, szcze...

Decyzje logistyczne w sferze zaopatrzenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1743

DECYZJE LOGISTYCZNE W SFERZE ZAOPATRZENIA: W przedsiębiorstwach decyzje logistyczne w sferze zaopatrzenia materiałowego mają zasadniczo pomóc w udzieleniu odpowiedzi na cztery główne pytania: Co kupić? Ile kupić? Gdzie kupić? Kiedy kupić? W celu optymalnego rozwiązania problemów decyzyjnych log...

Funkcje dystrybucji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2023

Funkcje dystrybucji a). funkcje przedtransakcyjne - zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, - promocja produktów i firm( oklejony samochód dostawczy reklamą produktu), - poszukiwanie i zgłaszanie ofert kupna, sprzedaży , - na...

Pojęcie logistyki dystrybucji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI: Z makroekonomicznego punktu widzenia dystrybucja oznacza proces i strukturę przemieniania towarów od wytworów do finalnych odbiorców( w obrębie kraju gosp.) Z punktu widzenia mikroekonomii: Dystrybucja często utożsamiana jest z procesem sprzedaży i dostarczaniem produktów ok...

Logistyka w ujęciu systemowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295

LOGISTYKA W UJĘCIU SYSTEMOWYM: Logistyka oparta na podejściu systemowym (całościowym), stanowi: naukową dyscyplinę ekonomiczną o zarządzaniu procesami przepływu surowców, materiałów, produktów i usług między podmiotami gospodarczymi, ...

Podział kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

Ze względu na liczbę pośredników w kanale dystrybucji rozróżniamy: -kanały bezpośrednie - składa się z dwóch szczebli- producenta i finalnych nabywców jego produktów. W takim kanale nie występują podmioty pośredniczące. Producent sam, na własny koszt ; ryzyko dociera z produktami do nabywców finaln...

Reguły zarządzania logistycznego w zaopatrzeniu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

REGUŁY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W ZAOPATRZENIU: tworzenie pomiędzy dostawcami, a odbiorcami odpowiednich relacji polegających na ścisłym współdziałaniu i zaufaniu, na zasadach wspólnoty interesów, `podejmowanie doradztwa technicznego i transferu technologii, zwłaszcza w sytuacjach

Rynek usług TSL

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

RYNEK USŁUG TSL Rynek usług TSL obejmuje przedsiębiorstwa transportowo- spedycyjno- logistyczne o różnorodnych zakresie oferowanych usług, zasięgu działania czy wielkości. Podmioty działające w branży TSL są zróżnicowanie pod względem własnościowym, organizacyjnym, kapitałowym i mają bogaty portf...

Zadania logistyki zaopatrzenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

ZADANIA LOGISTYKI ZAOPATRZENIA: Najważniejszym zadaniem logistyki zaopatrzenia jest zapewnienie przedsiębiorstwu sprawnego zasilania we wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia ciągłej i rytmicznej działalności gospodarczej. Zadaniem logistyki zaopatrzenia jest zabezpieczenie dostępności czosow...