Uniwersytet Szczeciński - strona 54

Orientacja wewnętrzna i zewnętrzna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 8071

Orientacja wewnętrzna Elementami orientacji wewnętrznej zdjęcia lotniczego nazywamy wielkości umożliwiające określenie położenia środka rzutów O w stosunku do płaszczyzny zdjęcia. Elementami orientacji wewnętrznej są zatem: * współrzędne tłowe głównego punktu zdjęcia O' (x' o, y'o lub też ∆x 0 ∆y 0...

Rodzaje efektu stereoskopowego i ich praktyczne wykorzystanie-opracowa...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1939

Rodzaje efektu stereoskopowego i ich praktyczne wykorzystanie.   -rodzaje - efekt ortoskopowy, przy którym model utworzony z pary zdjęć lotniczych ma ukształtowanie pionowe zgodne z naturalnym tzn. wzniesienia terenowe są skierowane w stronę obserwatora. Bazy fotografowania zajmuje położenie „do we...

Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych-oprac...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686

Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych Każda kamera obowiązkowo, okresowo sprawdzana i kalibrowana. sprawdzenie - wykrycie i usunięcie uszkodzeń mechanicznych oraz kontrola poprawności działania kalibracja - wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej tj.: wartości Y 0 ,X...

Warunki kolinearności i komplanarności-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4487

Warunki: kolinearności i komplanarności Jeśli umiemy określić składowe wektora r , to możemy rozwiązać wcięcie w przód, zapisując wielkości znane ( x', y', c k ), oraz szukane współrzędne terenowe punktu P ( X, Y, Z ) w zależności zwanej równaniem kolinearności lub warunkiem kolinearności (czyli ws...

Elementy orientacji wewnętrznej, zewnętrznej, wzajemnej, bezwzględnej-...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4494

Elementy orientacji wewnętrznej, zewnętrznej, wzajemnej, bezwzględnej. * ELEMENTY ORIENTACJI WEWNĘTRZNEJ (KAMERY, ZDJĘCIA) - liczbowe wartości: stałej kamery i współrzędnych punktu głównego w układzie wyznaczonym przez znaczki tłowe; ich znajomość jest niezbędna do rekonstrukcji wiązki promieni rzu...

Poprawki na pływ, obserwacje poziomu wody-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Poprawki na pływ / Obserwacje poziomu wody Obserwacje wystarczające do określenia zmian poziomu wody na akwenie pomiarowym powinny być prowadzone podczas prac sondażowych, dla zredukowania mierzonych głębokości do odpowiedniego poziomu odniesienia głębokości. Może to być określone zarówno przez bez...

Niedokładność pionowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

Niedokładność pionowa (Vertical Uncertainty) Niedokładność pionowa jest rozumiana jako niedokładność głębokości zredukowanej ( reduced depths ). Podczas określania Niedokładności pionowej należy określić źródła indywidualnych niedokładności.. Wsz...

Pomiar głębokości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Pomiar głębokości Wszystkie nietypowe obiekty poprzednio raportowane na akwenie pomiarowym oraz te, które wykryto w czasie pomiarów, powinny być zbadane bardziej szczegółowo, i, jeśli zostaną potwierdzone, ich pozycja oraz najmniejsza głębokość powinna być określona. Jeśli poprzednio raportowane ni...

Atrybucja danych punktowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Atrybucja danych punktowych Wszystkim danym, zarówno o pozycjach, jak i odpowiadających im głębokościach, powinny być przypisane dane o ich niedokładności określanej z 95 % poziomem ufności. Obliczony lub założony współczynnik, stosowany dla przejścia od odchylenia standardowego do błędu z prawdopo...

Dowiązanie układów odniesienia pomiarów morskich i lądowych-opracowani...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Dowiązanie układów odniesienia pomiarów morskich i lądowych Rezolucje Techniczne IHO A2.5 i Publikacja IHO M-3, wymagają, aby poziom odniesienia wykorzystywany do określania pływów był taki sam jak ten do określenia poziomu odniesienia głębokości na mapie. Aby dane batymetryczne były w pełni wykorz...