Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 269

Czteroprzymiotnikowy charakter wyborów w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 112

Czteroprzymiotnikowy charakter wyborów w Polsce mają wybory: Na urząd prezydenta (nie mogą być pięcioprzymiotnikowe, gdyż na urząd prezydenta nie ma możliwości zastosowania proporcjonalności) Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego ...

Formy uchylenia immunitetu formalnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Formy uchylenia immunitetu formalnego, przewidziane przez przepisy konstytucyjne: wyrażenie zgody przez zainteresowanego posła uchylenie na mocy uchwały Sejmu, większością bezwzględną ustawowej liczby posłów (231 głosów w Sejmie, 51...

Funkcja ustawodawcza Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

funkcja ustawodawcza Sejmu Funkcja ustawodawcza polega na obowiązku parlamentu do stanowienia ustaw jako podstawowych i powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Jest to podstawowe zadanie Sejmu. ...

Hamulce działalności prezydenta-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

hamulce działalności prezydenta możliwość pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej przez TS wymóg rządowej kontrasygnaty jego aktów krytyka mediów i opinie środowiska politycznego ...

Immunitet parlamentarny istota-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Immunitet parlamentarny istota Jedna z podstawowych gwarancji niezależności wykonywania mandatu parlamentarnego. Polega na wykluczeniu bądź ograniczeniu odpowiedzialności deputowanego za naruszenia prawa ...

Istota aktów prawa miejscowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Istota aktów prawa miejscowego Istotą aktów prawa miejscowego jest ich odniesienie tylko do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu te akty. ...

Istota kadencyjności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Istota kadencyjności Kadencyjność jest koniecznym elementem przedstawicielskiego charakteru Sejmu (Senatu), gdyż tylko okresowa i poddana sztywnym procedurom odnawialność składu parlamentu może mu nadawać charakter rzeczywiście reprezentatywnego. ...

Istota wolności i praw człowieka i obywatela-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 231

Istota wolności i praw człowieka i obywatela Istotą ustanowionych praw i wolności człowieka i obywatela jest ograniczenie swobody regulacyjnej ustawodawcy zwykłego i rozszerzenie możliwości bezpośredniego stosowania przepisów konstytucyjnych przez sądy. ...