Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 270

Pojęcie mandatu parlamentarnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 287

Jakie znaczenie można przypisywać pojęciu mandat parlamentarny jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty jako określenie funkcji członka parlamentu ...

Jednolita norma przedstawicielstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Jednolita norma przedstawicielstwa - wyjaśnij pojęcie Jest to metoda ustalania liczby mandatów przypadających na każdy z okręgów. Obliczana jest przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez ogólną, określoną w konstytucji lub ustawie, liczbę posłów. ...

Kadencja-definicja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Kadencja - zdefiniuj pojęcia Kadencja to okres, na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw i w jakim realizuje on swe zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów ...

Kompetencje wicemarszałków Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

kompetencje wicemarszałków Sejmu są członkami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów są zastępcami marszałka w zakresie jego wewnątrzsejmowych zadań. W odniesieniu do kompetencji zewnętrznych marszałka Sejmu - zastępuje go na ogół Marszałek Senatu ...

Koncepcja istoty poszczególnych władz-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Koncepcja istoty poszczególnych władz Koncepcja istoty poszczególnych władz zakłada, że istnieje jak gdyby jądro kompetencyjne władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w które inne władze nie mogą wkraczać, gdyż oznaczało by to przekreślenie zasady podziału władz. ...

Akty prawa wewnętrznego-kto może je wydawać

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 217

Kto może wydawać akty prawa wewnętrznego? Akty prawa wewnętrznego może wydawać każdy organ władzy publicznej, o ile istnieją organizacyjnie mu podporządkowane jednostki i o ile kompetencja do wydawania takich aktów jest przewidziana w ustawie ...

Zakaz subdelegacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Na czym polega zakaz subdelegacji? Zakaz subdelegacji polega na tym, że tylko organ wymieniony w upoważnieniu może wydawać rozporządzenia w danej sprawie. Organ ten nie może przekazywać tej kompetencji innemu organowi. ...

Parlament - cecha wspólna dla wszystkich demokratycznych systemów ustr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

parlament - cecha wspólna dla wszystkich demokratycznych systemów ustrojowych Parlament to naczelny organ państwowy złożony z demokratycznie wybieranych przedstawicieli narodu, realizujący władzę ustawodawczą i sprawujący kontrolę nad funkcjonowaniem władzy wykonawczej ...