Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 268

Akty wykonawcze

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Akty wykonawcze- wydawane przez Komisje lub wyjątkowo przez Radę, mogą być wykonywane w opraciu o delegację niewynikającą z aktu ustawodawczego. Wydawane wtedy gdy konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii. W nagłówku musi być przymiotnik „wykonawcze” lub „wykonawcza”. ...

Zakres przedmiotowy prawa europejskiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Zakres przedmiotowy prawa europejskiego -zasada kompetencji przyznanych (obecnie) kiedyś: zasada kompetencji domniemanych- brak ścisłych podstaw do wydania, a trzeba było np. wspólna polityka handlowa. ...

Pierwotne prawo pisane - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Pierwotne prawo pisane. Traktaty - podstawa funkcjonowania UE (TUE, TFUE). Karta Praw Podstawowych - (ma moc jak Traktaty). Protokoły dodatkowe do traktatów. ...

Postępowanie przed Wielkę Izbą ETPCz - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Postępowanie przed tzw Wielką Izbą ETPCz (w jakich sytuacjach ma miejsce). W wyjątkowych przypadkach, gdy sprawa porusza poważne kwestie dotyczące interpretacji lub stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a tak...

Sekretariat i sekretarz generalny - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Sekretariat. Sekretarz generalny (mianowany na 5-letnią kadencję z możliwością reelekcji), jego zastępca i 1800 osób personelu. Mianowani przez ZP, spoczywa na nich pełna odpowiedzialność za wykonywanie budżetu i codzienne funkcjonowanie RE. ...

Cechy zasady godności człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Cechy zasady godności człowieka przyrodzona i niezbywalna cecha człowieka źródło wolności i praw człowieka i obywatela nadaje godności przymiot nienaruszalności zobowiązuje władze publiczne do poszanowania i ochrony godności człowieka ...

Charakter polityczny Konwentu Seniorów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

charakter polityczny Konwentu Seniorów Jest to organ polityczny, w ramach którego zapadają najważniejsze ustalenia dotyczące funkcjonowania Sejmu. W Konwencie Seniorów reprezentowane są wszystkie podstawowe ugrupowania sejmowe. ...