Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 266

Notatki z "Poetyki" T. Todorova

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2002

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: poetyka historyczna, poetyka opisowa, koncepcja poetyki struktualistycznej, definicja poetyki, cel poetyki. ...

Zgłoszenie wniosku o wotum nieufności dla rządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 203

Jakie role może pełnić zgłoszenie wniosku o wotum nieufności dla rządu może to być demonstracja ze strony opozycji, która w ten sposób wywołuje debatę krytykującą funkcjonowanie rządu może to być wyraz uformowania się w Sejmie nowej więk...

Kolegium sądu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Kolegium sądu składa się z sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Kompetencje Kolegium: ustala podział czynności i zasady przydzielania spraw wyraża opinie w różnych sprawach personalnych ...

Nadzór orzeczniczy NSA nad działalnością sądów administracyjnych - omó...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Na czym polega nadzór orzeczniczy NSA nad działalnością sądów administracyjnych Nadzór orzeczniczy NSA nad działalnością sądów administracyjnych jest sprawowany przede wszystkim poprzez rozpoznawanie skarg kasacyjnych od orzeczeń WSA oraz zażaleń na, wskazane w ustawie, postanowienia WSA. ...

Organy sądów powszechnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Organy sądów powszechnych Organami sądów powszechnych są: prezes na szczeblu sądów okręgowych i apelacyjnych - organy samorządu sędziowskiego: zgromadzenia ogólne kolegia ...

Skutki wprowadzenia stanu wojny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Skutki wprowadzenia stanu wojny dla wewnętrznego porządku w państwie wprowadzenie stanu wojennego mianowanie na czas wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych ustanowienie na czas wojny sądów wyjątkowych i trybu doraźnego ...

Struktura administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 266

Struktura administracyjna (merytoryczna ministerstwa) departamenty - realizujące merytoryczne zadania ministerstwa sekretariaty - obsługujące ministra oraz komitety, rady i zespoły wydziały - komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i sekretariatów ...