Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 265

Skrócony tydzień pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Skrócony tydzień pracy Ten system może być stosowany niezależnie od rodzaju pracy na pisemny wniosek pracownika , na podstawie umowy o pracę . Dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez mniej dni niż przeciętnie 5 w tygodniu . Maksymalnie 12 godzin na dobę . Nie można przekroczyć normy przeciętnie 4...

Prokurator Odwołanie - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Prokurator Odwołanie prokuratora może odwołać Prokurator Generalny w wypadkach wskazanych w ustawie przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe może mieć miejsce tylko i wyłącznie za jego zgodą prokurator może być delegowany do innej jednostki org. = jeśli okres delegacji przekracza 6 mies...

Przygotowanie zawodowe - trybunał stanu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE Trybunał Stanu obywatele Polscy korzystający w pełni z praw publicznych niekaralni sądownie niezatrudnieni w organach administracji rządowej TSU nie określa ich, czyni to Konstytucja (1/2 składu - kwalifikacje sędziowskie) ...

Wykład z prawoznastwa - religia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Religia W niektórych państwach obowiązuje specyficzny rodzaj prawa - „prawo religijne”, państwo podporządkowuje się zasada danej religii, np. w krajach muzułmańskich, jednakże nie wszystkie gałęzie prawa są jednakowo ściśle związane z religią. ...

Teorie fikcji - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Teorie fikcji - osoba prawna jako realny podmiot prawa nie istnieje (nie istnieje tak jak człowiek, jako osoba fizyczna), osoba prawna jest fikcją, personalizacją pewnej dziedziny życia zbiorowego, traktowana tak, jak gdyby działała jakaś osoba, odrębna od innych podmiotów prawa. ...

Teorie kolektywu obiektywnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

teorie kolektywu obiektywnego - każda osoba prawna jest kolektywem osób, osoby prawne są więc bytem istniejącym realnie, a nie fikcjami; jedni kolektyw widzą w osobach destynariuszy korzystających z zakładu, inni w grupie składającej się z założyciela i późniejszych

Zastosowanie FT-IR - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Zastosowanie FT-IR: Identyfikacja substancji o znanej strukturze Określanie struktury cząsteczki na podstawie tabeli częstości grupowych Określanie czystości związków Kontrola przebiegu reakcji Analiza ilościowa Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych ...

Zasada tłumaczenia wątpliwości na korzyć podejrzanego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 189

Omów zasadę tłumaczenia wątpliwości na korzyć podejrzanego. Zasada In dubio pro reo polega na obowiązku tłumaczenia wszystkich niewyjaśnionych i niemożliwych do wyjaśnienia wątpliwości - na korzyść oskarżonego - art. 5 § 2. Zasada ta odnosi się zarówno do wątpliwości natury faktycznej jak i do wąt...

Sposoby dokumentowania wiadomości o przestępstwie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Podaj sposoby dokumentowania wiadomości o przestępstwie. zawiadomienie o przestępstwie; wynik dokonywanych przez Policję czynności operacyjno-rozponawczych; w trakcie prowadzenia postępowania karnego w innej sprawie; w związku z prokuratorską działalnością pozakraną; w związku z publikacją pras...

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Bartosz Wojciechowski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1813

Temat ćwiczeń brzmiał: Zeznania świadków. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: podział zeznań świadków, podatność na sugestie, poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona, hipoteza Undeutscha, kryteria treściowe,