Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 267

Zadania Krajowej Rady Sądownictwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Zadania Krajowej Rady Sądownictwa pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę najważniejszych decyzji dotyczących sądownictwa reprezentowanie interesów władzy sądowniczej ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów ...

Planowanie przestrzenne w powiecie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Planowanie przestrzenne w powiecie NIE MA PLANU ZAGOSP. PRZETSRZENNEGO POWIATU Organy powiatu współpracują w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego wojewódzkiego

Podstawy ochrony zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Podstawy ochrony zwierząt Zwierze to Organizm jednokomórkowy lub wielokomórkowy Cudzożywny Zazwyczaj mający zdolność ruchu Rodzaje ochrony zwierząt (przenikają się): Humanitarna Użytkowa Gatunkowa Weterynaryjna ...

Stany szczególnego zagrożenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Stany szczególnego zagrożenia „Stany szczególnego zagrożenia” to termin nieprawny i zbiorczy dla takich terminów prawnych jak: „klęska żywiołowa” „poważna awaria przemysłowa” „sytuacja kryzysowa” „inne zagrożenie miejscowe” ...

Demokracja lokalna i współpraca transgraniczna w działalności RE-oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 126

Demokracja lokalna i współpraca transgraniczna w działalności RE. 1985 - Europejska Karta Samorządu Terytorialnego samorządów i władz terytorialnych - Karta daje jednostkom terytorialnym ogólne kompetencje do współpracy transgranicznej, Konwencja o współpracy ponadgranicznej, ...

Dziennik Urzędowy UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Dziennik Urzędowy UE. Jest to organ publikacyjny aktów wtórnych tworzonych przez organy UE. Publikowane są w nim akty o znaczeniu ogólnym, a więc rozporządzenia i dyrektywy skierowane do wszystkich państw członkowskich, a także decyzje podejmowane w ramach procedury współdecydowania. ...

Pojecie instytucji międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Pojęcie instytucji międzynarodowych. Pod tym pojęciem, ukutym w nauce francuskiej, rozumie się formy różnego rodzaju współpracy między państwami. Mogą być utożsamiane z organizacjami międzynarodowymi, jednak częściej przyjmuje się, iż instytucja międzynarodowa to organ, część struktury organizacji ...

Przyczyny powstania regionów europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Przyczyny powstania RE. chęć odbudowy pozycji gospodarczej i politycznej państw-założycieli po II wojnie światowej (utraconej na rzecz USA), obawa przed Niemcami oraz przed ZSRR i komunizmem, ...

Traktat o fuzji instytucji - omóienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Traktat o fuzji instytucji. 8.IV.1965 r. - tzw. Traktat Fuzyjny; ustanowił wspólną Radę oraz Komisję Wspólnot Europejskich (w miejsce Komisji EWG, Komisji Euroatomu i Wysokiej Władzy EWWiS). ...