Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 258

Funkcje komisji sejmowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

Funkcje komisji sejmowych funkcja ustawodawcza (jako organ pomocniczy) przygotowywanie rozstrzygnięć, które zapadną na posiedzeniach plenarnych Sejmu formułowanie wniosków, sprawozdań, opinii funkcja powoływania innych organów sejmowych formułowanie ocen i opinii, ale z uwagi na polityczny char...

Gwarancje powszechności prawa wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

gwarancje powszechności prawa wyborczego nakaz wyznaczania wyborów na dzień wolny od pracy - z uwzględnieniem rytmu pracy na wsi zasady tworzenia obwodów głosowania instytucja rejestrów i spisów wyborców instytucja zaświadczeń o praw...

Gwarancje przesłanki czynnego prawa wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

gwarancje przesłanki czynnego prawa wyborczego posiadanie obywatelstwa polskiego ukończenie 18 roku życia, najpóźniej w dniu głosowania posiadanie pełni praw publicznych posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych ...

Istota aktów prawa wewnętrznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Istota aktów prawa wewnętrznego Istotą aktów prawa wewnętrznego jest ograniczony zakres ich obowiązywania - mogą być kierowane tylko do jednostek organizacyjnie podporządkowanych organowi wydającemu te akty. Zakres aktu wewnętrznego nie może w żaden sposób dotyczyć podmiotów, które nie są podległe...

Istota i rodzaje gwarancji niezależności wykonywania mandatu parlament...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 189

Istota i rodzaje gwarancji niezależności wykonywania mandatu parlamentarnego Istota gwarancji niezależności - z jednej strony utrudniają wywieranie na posła różnego rodzaju nacisków zewnętrznych, z drugiej strony - chronią go przed pokusami związanymi z konfliktem interesów. Najważniejsze gwarancj...

Istota immunitetu formalnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Istota immunitetu formalnego Istotą immunitetu formalnego jest wyłączenie możliwości prowadzenia postępowania karnego przeciwko posłowi - odnosi się do wszelkich stadiów tego postępowania. Czyn popełniony przez posła jest przestępstwem, ale ograniczeniu, czy wyłączeniu ulega możliwość prowadzenia p...

Istota ratyfikacji umowy międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Istota ratyfikacji umowy międzynarodowej? Jest to akt ostatecznego potwierdzenia woli państwa związania się tą umową międzynarodową. Dokonanie ratyfikacji umowy międzynarodowej, wobec której istnieje wymóg ratyfikacji, oznacza nadanie jej mocy obowiązującej dla państwa. ...

Istota tzw zamrażarki Marszałka Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Istota tzw zamrażarki Marszałka Sejmu Tzw. „zamrażarka” pozwala Marszałkowi kontrolować aktualny przedmiot obrad parlamentarnych. Służy uniknięciu wstępnych debat sejmowych nad kształtem porządku dziennego kolejnych posiedzeń. Wymaga przy tym od Marszałka zachowania politycznej neutralności. ...

Kadencja Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Kadencja Rady Ministrów Rada Ministrów jest powoływana bezterminowo. Kres jej istnieniu kładą dopiero owe wybory, bo na I posiedzeniu Sejmu PRM ma obowiązek złożyć dymisję RM. Do RM nie odnosi się inna konsekwencja zasady kadencyjności - jaką jest stabilizacja istnienia w okresie kadencji ...