Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 257

Pojęcie organizacji międzynarodowej - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Pojęcie organizacji międzynarodowej. Zrzeszenie państw lub innych osób prawnych (głównie stowarzyszenia lub związki) lub też osób fizycznych z różnych krajów powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie. Wyróżniamy organizacje międzynarodowe pozarządowe (NGOs) i międzyrządowe (IG...

Szczególne specjalne procedury prawodawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 189

Szczególne specjalne procedury prawodawcze. Jednomyślnie uchwalane przez Radę (nie ma 3 czytań): - po konsultacji z PE (np. sprawy dotyczące opieki socjalnej), opinia nie ma mocy prawnej; - za zgodą PE (np. dotyczące dyskryminacji), zgoda większością zwykłą (tylko w jednym głosowaniu, PE nie może...

Cmentarze - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Cmentarze Zakłada się je i rozszerza na terenach przeznaczonych na to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za zgoda inspektora sanitarnego Na terenach odpowiednich pod względem sanitarnym Po ...

Modele stosunków między władzą ustawodawczą i wykonawczą - opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Jakie znasz modele stosunków między władzą ustawodawczą i władzą wykonawczą? system parlamentarnym (parlamentarno-gabinetowy) system prezydencki W obu systemach struktura i organizacja władzy ustawodawczej (parlamentu) są do siebie zbliżone. Odróżnia je natomiast struktura władzy wykonawczej i sp...

Charakterystyka Rady Legislacyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 259

charakterystyka Rady Legislacyjnej ciało opiniodawczo-doradcze, działające przy Prezesie Rady Ministrów składa się z niezależnych specjalistów - prawników jej zadaniem jest m.in. opiniowanie różnego rodzaju zagadnień prawnych będących przedmiotem działania rządu, przed wszystkim opiniowanie proje...

Cechy ustawy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Co to jest ustawa? Cechy ustawy akt parlamentu o charakterze normatywnym zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii aktów prawnych, zaraz po konstytucji ma nieograniczony zakres przedmiotowy regulacji, przy czym niektóre materie mogą być regulowane tylko w drodze ustawy dochodzi do skutku w szczegó...

Wykład - samoistny charakter aktów prawnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 168

Co to oznacza pojęcie samoistny charakter aktów prawnych? Samoistny charakter aktów prawnych oznacza, że akty mogą być wydawane w ramach ogólnej kompetencji organu uprawnionego do ich stanowienia - nie jest w tym celu konieczne żadne szczegółowe upoważnienie. W polskim porządku prawnym do takich ak...

Szczegółowe upoważnienia w ustawie - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Co to znaczy że rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia w ustawie? Oznacza to, że rozporządzenie może być wydane tylko na podstawie ustawy - czyli w ustawie musi być zamieszczony przepis ustalający kompetencje danego organy do wydania rozporządzenia (tzw. upoważnienie) ...