Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 259

Klasyfikacja referendów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Klasyfikacja referendów kryterium zasięgu terytorialnego referendum ogólnokrajowe referendum lokalne kryterium obowiązku przeprowadzania referendum obligatoryjne referendum fakultatywne kryterium skutków prawnych referendum wiążące referendum konsultatywne kryterium momentu przeprowadzenia...

Konstytucyjne zasady dotyczące stanów nadzwyczajnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

konstytucyjne zasady dotyczące stanów nadzwyczajnych zasada wyjątkowości (subsydiarności) zasada legalności zasada proporcjonalności zasada celowości zasada tymczasowości zasada ochrony podstaw systemu prawnego zasada ochrony organów przedstawicielskich ...

Kwestia odwołania marszałka Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

kwestia odwołania marszałka Sejmu Przepisy nic nie mówią o możliwości odwołania marszałka Sejmu, ani wicemarszałków, ale też tego wyraźnie nie zakazują - przyjmuje się więc, że odwołanie marszałka nie jest zakazane. Jedyny dotąd przypadek odwołania marszałka dotyczy odwołania wicemarszałka A. Leppe...

Międzynarodowe umowy nie poddawane procedurze ratyfikacji - omówienie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Międzynarodowe umowy nie poddawane procedurze ratyfikacji zawierane są przez Radę Ministrów lub ministrów ich celem jest normowanie różnego rodzaju form współpracy na szczeblu międzynarodowym nie mogą być źródłem prawa powszechnie obowiązującego ich postanowienia mogą działać jedynie w sferze pr...

Istota przepisów powszechnie obowiązujących - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Na czym polega istota przepisów powszechnie obowiązujących? Istotą przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest ich zakres obowiązywania - mogą one wiązać wszystkie podmioty w państwie. Mogą kształtować sytuację prawną obywateli i podmiotów podobnych, stowarzyszeń, organizacji a także poszczegól...

Powszechnie obowiązujący charakter rozporządzeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Na czym polega powszechnie obowiązujący charakter rozporządzeń? rozporządzenia mogą dotykać sytuacji prawnej obywateli, osób prawnych, czy samorządów mogą rodzić obowiązek wykonywania i stanowić podstawę prawną do wydawania aktów i decyzji administracyjnych o indywidualnym charakterze mają zaraze...

pozytywny aspekt obowiązku realizacji konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Na czym polega pozytywny aspekt obowiązku realizacji konstytucji? Jest to nakaz spójności aktów normatywnych z konstytucją - wszystkie inne akty prawne muszą być spójne z konstytucją, czyli powinny w sposób możliwie najpełniejszy przyjmować treści pozwalające na realizację konstytucji. ...

prawo do zabezpieczenia społecznego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

Na czym polega prawo do zabezpieczenia społecznego? prawo to dotyczy tylko obywateli odnosi się do sytuacji niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo, do sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego, niezawinionego bezrobocia dodatkowo konstytucja ustanawia prawo do szczególnej pomoc...

Wolność wyrażania poglądów i opinii - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Na czym polega wolność wyrażania poglądów i opinii wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji, rozpowszechniania informacji wolność prasy i druku zakaz cenzury prewencyjnej zakaz koncesjonowania prasy wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, nauczania ...

Zapewnienie Sejmowi silniejszej pozycji wobec prezydenta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Na czym polega zapewnienie Sejmowi silniejszej pozycji wobec prezydenta w systemie hamulców i równowagi? Dopóki w Sejmie istnieje większość zdolna do wyłonienia lub poparcia rządu, oraz do terminowego uchwalenia ustawy budżetowej - prezydent nie ma możliwości jego rozwiązania. ...