Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 253

Pięć zasadniczych stadiów w realizowaniu odpowiedzialności konstytucj...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Wymień pięć zasadniczych stadiów składających się na procedurę w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna zgłoszenie wstępnego wniosku postępowanie w Komicji Odpowiedzialności Konstytucyjnej postawienie w stan oskarżenia rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji rozpoznanie sprawy...

Zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA sprawuje nadzór nad działalnością sądów administracyjnych w zakresie orzekania, a poprzez swojego prezesa zapewnia warunki działania tych sądów. Ponadto NSA podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych. ...

Zasada przychylności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Zasada przychylności determinuje sposób wykładni konstytucji i innych aktów polskiego prawa, co jest podkreślane w orzecznictwie TK i w doktrynie stosowanie wykładni przychylnej dla prawa europejskiego ma swoje granice w żadnym razie przychylna wykładnia nie może prowadzić do rezultatów sprzeczny...

Zgromadzenie Ogólne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Zgromadzenie Ogólne składa się ze wszystkich sędziów danego sądu w sądach okręgowych obejmuje również przedstawicieli sądów rejonowych (sądy rejonowe nie mają własnego ZO) Zadania ZO: przedstawianie KRdS kandydatów na sędziów danego sądu opiniowanie kandydatury prezesa sądu wybór kolegium wys...

Zmiany obowiązków obywateli - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Zmiany obowiązków obywateli powstające w razie wprowadzenia stanu wojennego zmieniają się zasady powoływania do służby wojskowej rozszerzeniu ulega obowiązek służby w obronie cywilnej możliwe jest powołanie obywatela do służby w zmilitaryzowanych jednostkach organizacyjnych rozszerzeniu ulega za...

Ułomne osoby prawne - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

UŁOMNE OSOBY PRAWNE. Ułomne osoby prawne - twory pobawione osobowości prawnej. Mają z reguły zdolność sądową i procesową. właściwe będzie prawo państwa, na którego obszarze ma siedzibę „organ” zarządzający ułomną osobą prawną. Stosuje si...

Obowiązki niektórych organów administracji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Obowiązki niektórych organów administracji Organy wydające decyzje dotyczące zagospodarowania terenu mają obowiązek przesyłać wójtowi w terminie 7 dni od wydania Uchybienie temu obowiązkowi  roszczenie o naprawienie szkody (na zasadach z kodeksu cywilnego) ...

Dowód Diaboliczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Dowód Diaboliczny-strona musi udowodnić coś co jest nieudowadnialne wówczas jest zwolniona z dowodu. Np: dochodzone są kwestie spadkowe i tzreba wykazać nabycie nieruchomości przez przodka. ale to było w małym mieście z sądem które uległo zagładzie np pożar więc nie ma ks.w.. ...

Opinia biegłych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

OPINIA BIEGŁYCH Dowód z opinii biegłego ma znaczenie oczywiste ze względu na komplikację świata technicznego ect...konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy - o tym czy ta wiedza jest potrzebna decyduje sąd który również sam może taką wie...