Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 252

Postępowanie przez Trybunał Stanu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 203

Postępowanie przez TS postępowanie jest 2-instancyjne w I instancji TS orzeka w składzie 5-osobowym w II instancji TS orzeka w składzie 7-osobowym w postępowaniu przez TS stosuje się odpowiednio przepisy kpk rozprawa ma charakter jawny oskarżonemu przysługuje prawo do obrony ...

Pozycja i rola parlamentu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Pozycja i rola parlamentu przez pryzmat zasady podziału władz Zasada podziału władz wyklucza skoncentrowanie w parlamencie wszystkich decyzji i zadań państwa, wymaga natomiast zachowania określonej równowagi pomiędzy poszczególnymi władzami. Parlament, włączony w system hamulców i równowagi, jest zw...

Procedura indywidualnej skargi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Procedura indywidualnej skargi na uchwałę JST może ja wnieść do sądu administracyjnego każdy, kogo interes prawny, czy uprawnienia zostały naruszone przez taką uchwałę analogiczną skargę można wnieść na bezczynność organów samorządowych nie ma charakteru środka nadzorczego ...

Procedura wprowadzania stanu klęski żywiołowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

procedura wprowadzania stanu klęski żywiołowej Stan klęski żywiołowej wprowadza RM w drodze rozporządzenia dla części lub całości terytorium państwa, na okres nie dłuższy niż 30 dni dla przedłużenia tego terminu RM potrzebuje zgody Sejmu ...

Przesłanki materialne skargi konstytucyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Przesłanki materialne skargi konstytucyjnej interes osobisty interes prawny (wyraźne wskazanie, które prawa zostały naruszone; ewentualnie zasada ustrojowa, np. zasada państwa prawnego) realność interesu (dotyczy tylko konkretnej sprawy) zasada subsydiarności. ...

Regulaminy izb parlamentu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Regulaminy izb parlamentu są właściwe do uregulowania: ich organizacji wewnętrznej porządku prac trybu powołania i działalności ich organów sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec danej izby ...

Rodzaje sądów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Rodzaje sądów jakie mogą istnieć w RP Sąd Najwyższy sądy powszechne - sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów; należą do nich: sądy rejonowe sądy okręgowe sądy apelacyjne sądy administracyjne sądy wojskowe ...

Rząd mniejszościowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Rząd mniejszościowy Rząd mniejszościowy to rząd, który funkcjonuje mimo rozpadu większości sejmowej, która go wcześniej wyłoniła. Rząd taki funkcjonuje aż do czasu kiedy nie ukształtuje się nowa większość, która wyłoni nowy rząd. Pozyc...

Rzecznik z skierowaniem wniosku - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem może: podjąć sprawę, poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania, przekazać sprawę według właściwości, nie podjąć sprawy zawiadamiając o tym wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy. Podjęcie spr...

Skutki orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Skutki orzeczeń Art. 190 ust. 4 - prawo wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Oznacza to, że może być wzruszone np. prawomocne orzeczenie sądu wydane przed uznaniem niekonstytucyjnoś...