Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 247

Niektóre inne rodzaje odpadów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Niektóre inne rodzaje odpadów Odrębne zasady dotyczą odpadów zawierających: PCB (związek chemiczny), Oleje odpadowe, Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku węgla, Niektórych odpadów medycznych i weterynaryjnych, Zużyty sprzęt el...

Parki gminne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Parki gminne * Teren będący własnością gminy położny poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokryty drzewostanem i nieobjętą ochroną wprowadzoną w trybie przepisów dotyczących zabytków, może być uznany za park gminny. Następuje to w drodze uchwały rady gminy. Jeżeli teren nie jest własnością...

Strefy przemysłowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Strefy przemysłowe Przesłanki utworzenia: na terenach w planie miejscowym przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania i równocześnie użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem. tereny te użytkowane zgodnie z przeznaczeniem mimo zastosowania dostępnych rozwiązań poza zakła...

Inkorporacja i kodyfikacja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Inkorporacja i kodyfikacja Inkorporacja - ułożenie i opublikowanie usystematyzowanego zbioru wydanych już poprzednio przepisów prawa. Zbiór nie zawiera nowych pod względem treści unormowań. Dopuszczane są drobne udoskonalenia formalne. Kodyfikacja - termin zaczerpnięty z oświecenia, za twórcę uważa...

Lex generalis - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Lex generalis - lex specialis Lex generalis - reguła powszechna . ( Np. Kto zabija, podlega karze 15 lat więzienia.) Lex specialis - reguła szczególna , ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechniej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią objętych albo też skutki te w ogóle wy...

Norma jako ciąg relacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Norma jako ciąg relacji Oto tak konstruowany schemat, obejmujący nawet element nieskończoności relacji: jeżeli p to q , a jeżeli nie q to r , a jeżeli nie r to s , i tak dalej w nieskończoność lub dowolną oznaczoną albo nie oznaczoną ilość dalszych relacji. Jednakże

Stosunek prawny rozumiany jako stosunek podmiotu do rzeczy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Stosunek prawny rozumiany jako stosunek podmiotu do rzeczy Niektórzy autorzy mianem stosunku prawnego określają również stosunek podmiotu prawa do rzeczy , czy jak piszą inni stos. jaki zachodzi między podmiotem prawa a przedmiotem prawa. Niby można też tak pojmować stos. pr. ale obszerna krytyka t...

Struktury trójelementowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Struktury trójelementowe Zgodnie z założeniami omawianej koncepcji „całość” nazwana normą prawną stanowi dopiero skonstruowana z przepisów prawa reguła zachowania, zbudowana z trzech elementów: hipotezy dyspozycji sankcji np. „kto nie przychodzi na zajęcia z logiki (hipoteza), a na zajęcia należy p...

Teorie organiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

teorie organiczne - związki są pojmowane jako organizmy społeczne mające, podobnie jak człowiek, własną wolę i żyjące własnym życiem; teoria została rozciągnięta też na zakłady, różnica jest taka, że korporacje same tworzą swoją wolę, a zakład czerpie ją z woli założyciela, ...

Lateralizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

LATERALIZACJA. MODELE LATERALIZACJI. LATERALIZACJA : przewaga jednej strony ciała nad drugą krzyżowanie się szlaków pierwotnych w mózgu związana jest z dominowaniem jednej półkuli mózgu w zakresie wykonywania zadań nad drugą (przez prawą bąd...